Biosfärakademin

Biosfärakademien är en arena för lärande för omställning till ett hållbart samhälle. Vi integrerar tidigare generationers kunskaper och erfarenheter med ny kunskap och hållbarhetsvisioner.

Verksamheten syftar till att:

  • integrera och problematisera olika perspektiv på hållbarhetsfrågor.
  • samverka med olika aktörer.
  • initiera forskningsprojekt inom biosfärområdet.
  • strukturera och dokumentera såväl traditionell kunskap som ny kunskap och strategier för hållbarhet.
  • implementera strategier för hållbarhet.
  • sprida kunskaper och erfarenheter.

Plattform för lärande om hållbar omställning

Bli biosfärambassadör
Vi utbildar biosfärambassadörer att representera föreningen i olika sammanhang. Klicka på rubriken om du är intresserad av att bli ambassadör för föreningen.

Studieplan Biosfärambassadör VT 2017

Biosfärnätverket
Ett nätverk för dig som arbetar med hållbarhetsfrågor i skola och barnomsorg. Klicka på rubriken för att gå med i nätverket.

Referensgrupp
En referensgrupp med representanter för olika aktörer inom verksamhetsområdet.

Aktuellt
Program för hösten 2016 planeras. Vi återkommer med innehåll och datum för höstens möten.

Kontakt
Magnus Apelqvist

Liemannen

Samverkan

Ekobussen