Biosfärakademin

Biosfärakademien är en arena för lärande för omställning till ett hållbart samhälle. Vi integrerar tidigare generationers kunskaper och erfarenheter med ny kunskap och hållbarhetsvisioner.

Verksamheten syftar till att:

  • integrera och problematisera olika perspektiv på hållbarhetsfrågor.
  • samverka med olika aktörer.
  • initiera forskningsprojekt inom biosfärområdet.
  • strukturera och dokumentera såväl traditionell kunskap som ny kunskap och strategier för hållbarhet.
  • implementera strategier för hållbarhet.
  • sprida kunskaper och erfarenheter.

Plattform för lärande om hållbar omställning

Bli biosfärambassadör
Vi utbildar biosfärambassadörer att representera föreningen i olika sammanhang. Anmäl ditt intresse till akademi@ostravatterbranterna.se

Kursplan Biosfärambassadör

Biosfärnätverket
Ett nätverk för dig som arbetar med hållbarhetsfrågor i skola och barnomsorg. Klicka på rubriken för att gå med i nätverket.

Referensgrupp
En referensgrupp med representanter för olika aktörer inom verksamhetsområdet.

Kontakt
Magnus Apelqvist

Liemannen

Samverkan

Ekobussen