Dokument

Biosfärprogram

Biosfärprogram (2016-11-01)

Föreningens historia

Förstudie Biosfärområde Östra Vätterbranterna 

Förstudie – Biosfärområde Östra Vätterbranterna – bilagor

En underbar fredag. Från konflikt till samarbete i Östra Vätterbranterna, 2012 (pdf)

A Wonderful Friday From Conflict to Cooperation in the East Vättern Scarp Landscape, 2012 (pdf)

Milstolpar i Östra Vätterbranterna, 2011 (pdf)

Östra Vätterbranterna – Ansökan till Biosfärområde, (pdf)

East Vättern Scarp Landscape – Biosphere reserve nomination form (pdf)

Från Östra Vätterbranterna till Botiza – att färdas i tid och rum, 2007 (pdf)

Naturvård och naturvärden

Granna_golfbana

Biosfärområde Östra Vätterbranterna och Gränna golfbana

kopplingen-mellan-tatort-och-tatortsnara-natur

ostra-vatterbranternas-naturvarden

Trädmiljoer vid Östra Vätterbranterna, Jan Filipsson 2007 (pdf)

Traditionsbärarna – sammanställning av kunskap om hamlade träd och lövtäkt inom Östra Vätterbranterna, 2007 (pdf)

Hamling av Ask, Fraxinus excelsior, och hur det påverkar trädets utsatthet för askskottsjukan Sara Eklund 15 hp Honour Thesis in Ecology, University of Skövde, 2009 (pdf)

Från odugligt berg till nyckelbiotop om förändringar i mosaiklandskapet i Östra Vätterbranterna från storskiftet till idag, John Guslén 2008 (pdf)

Landskapsekologisk undersökning av ädellövskogen i Östra Vätterbranterna, Linda Adamsson 2010 (pdf)

Landlevande mollusker på lokaler i Biosfärområdet Östra Vätternbranterna, Jönköpings kommun (Jönköpings län) 2011 och 2012 av Ted von Proschwitz Göteborgs Naturhistoriska

”Samskog” – samverkan mellan skogsägare och fågelskådare

Historia och kultur

Notbok om notfiske och notadrätter vid Östra Vätterbranterna, 2013

Socialt och nätverk

Styrelsekonferens, rapport, 2016

2014_6-konferensrapport

Resilience in Social-ecological system (SES), Katarina Käll 2006

Co-management of the agricultural landscape in the UNESCO Biosphere Reserve ”East Vättern Scarp Landscape” – A social network approach to analyzing the role of a bridging organization, Malena Heinrup 2012

strategic-methods-in-community-engagemant-in-biosphere-reserves

a-matter-of-trust

jackson_johnson_jolley_thesis_final

Geologi och landskap

aterfotografering-av-vatterbranterna-vid-gyllene-uttern-en-studie-av-landskapsforandring-slutversion

ett-foranderligt-landskap-aterfoto-i-ovb-webb-2013

Näringsliv

naringslivsstudie-biosfaromrade-ostra-vatterbranterna

Mineralnäring och gruvverksamhet

dokumentation-fran-workshop-om-grubrytning-och-hallbar-utveckling

Tvärvetenskap

Swedish Biosphere Reserves as Arenas for Implementing the 2030 Agenda, 2017 (pdf)

Östra Vätterbranterna resultat och erfarenheter, 2004 (pdf)

Rapport undersökning inför projekt samverkan bar frukt, 2012 (pdf)
Bilagor till undersökning inför projekt samverkan bar frukt, 2012 (pdf)

Ekobussen och annan pedagogisk verksamhet

Ekobussen -En rullande naturskola i Jönköping, 2005 (pdf)

Biosfärum

Från naturum till biosfärcentra (pdf)

Examensrapport Biosfärcentra, 2016 (pdf)

Biosfärcentra rapport 2012 (pdf)

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna – förankring och marknadsföring (pdf)

Informationsmaterial

Övb ett område att vara stolt över webb

Broschyr Östra Vätterbranterna