Dokument

Biosfärprogram

161101-biosfarprogr

Föreningens historia

forstudie-biosfaromrade-ostra-vatterbranterna forstudie-biosfaromrade-ostra-vatterbranterna-bilagor

forstudie-biosfaromrade-ostra-vatterbranterna-bilagor

ovb-bok-en-underbar-fredag-webb

a-wonderful-friday

milstolpar-i-ostra-vatterbranterna

031_ansokan_biosfarsomrade

unesco-application-for-east-vattern-scarp-landscape

fran-ostra-vatterbranterna-till-botiza

 

Naturvård och naturvärden

Granna_golfbana

Biosfärområde Östra Vätterbranterna och Gränna golfbana

kopplingen-mellan-tatort-och-tatortsnara-natur

ostra-vatterbranternas-naturvarden

tradmiljoer-vid-ostra-vatterbranterna

traditionsbararna

askskottesjukan-hamling

fran-odugligt-berg-till-nyckelbiotop

landskapsekologi-adellovskog-gis

land-och-sotvattenslevande-mollusker-i-ovb-gnm-32-2014

samskog-ostra-vatterbranterna

 

Historia och kultur

dra-not-pdf

 

Socialt och nätverk

styrelsekonferens-2016-rapport

2014_6-konferensrapport

resiliense-in-social-ecological-systems

social-network-analysis-malena-heinrup

strategic-methods-in-community-engagemant-in-biosphere-reserves

a-matter-of-trust

jackson_johnson_jolley_thesis_final

 

Geologi och landskap

aterfotografering-av-vatterbranterna-vid-gyllene-uttern-en-studie-av-landskapsforandring-slutversion

ett-foranderligt-landskap-aterfoto-i-ovb-webb-2013

 

Näringsliv

naringslivsstudie-biosfaromrade-ostra-vatterbranterna

 

Mineralnäring och gruvverksamhet

dokumentation-fran-workshop-om-grubrytning-och-hallbar-utveckling

 

Tvärvetenskap

SNVV Swedish BR -17

ostra-vatterbranterna-resultat-och-erfarenheter

rapport-undersokning-infor-projekt-samverkan-bar-frukt-okt2012

bilagor-till-undersokning-infor-projekt-samverkan-bar-frukt-okt2012

 

Ekobussen och annan pedagogisk verksamhet

ekobussen

 

Biosfärum

fran-naturum-till-biosfarcentra

examensrapport-biosfarcentra

biosfarcentra-rapport-2012

b-centra-20120301-pdf

 

Informationsmaterial

ovb-ett-omrade-att-vara-stolt-over-webb

broschyr-ostra-vatterbranterna