Varumärket Östra Vätterbranterna

Fokusområdet griper in i alla andra områden. Det är genom att göra som vi stärker varumärket. Satsning på solenergi och mat- och konstrundan är två goda exempel. Naturbeteskött kan komma att bli ett annat. Varumärkesarbetet handlar om att stärka kittet som håller samman delarna och de lite större penseldragen i kommunikationsarbetet. Formerna för fokusgruppens fortsatta verksamhet bör diskuteras under året.

Målet med akademin är att skapa en plattform för lärande som värdesätter kunskaper och erfarenheter
både från ett akademiskt perspektiv och utifrån en traditionell erfarenhetsbas.

På gång 2018

  • Utbildning för biosfärambassadörer med uppstart i januari
  • Biodlingskurs på Öxnehaga inom projektet Växa Tillsammans
  • Nationell fortbildning för biosfärambassadörer om Agenda 2030 planeras i samverkan med Svenska FN-förbundet
  • Exkursioner för nyanlända på Öxnehaga under våren som introduktion till biosfärområdets natur
  • Utbildning av förskolepedagoger och diplomering av miniambassadörer
  • Träff för redan diplomerade biosfärambassadörer i början av februari på Länsmuseet. Syftet är att stärka biosfärambassadörerna och diskutera former för ambassadörernas roll i biosfärområdet
  • Högskolekurs på Jönköping University om Östra Vätterbranterna planeras hösten 2018

Biosfärambassadör

akademi@ostravatterbranterna.se

Kursplan Biosfärambassadör

Bli biosfärambassadör

10 + 12 =

Magnus Apelqvist

Magnus Apelqvist

Ansvarig Fokusområde Biosfärakademien

E-post magnus.apelqvist@ostravatterbranterna.se