Vår historia

Från konflikt till samverkan

Östra Vätterbranterna är ett begrepp inom Natursvårdssverige och uppmärksammas också internationellt. Det står för en modell där markägare, myndigheter och ideell naturvård samarbetar konstruktivt för att kombinera bruk av jord och skog med bevarande av landskapets naturvärden. Det samarbetet har bland annat lett till att Östra Vätterbranterna utnämnts till ett UNESCO biosfärområde.

Bakom framgångarna och dagens fruktbara samarbetsklimat finns en lång historia av dragkamp mellan motstridiga intressen. ”En underbar fredag” berättar hur konflikterna uppstod, hur de hanterades och hur misstro och aggressioner byttes mot förtroende och vilja att arbeta tillsammans för hållbar utveckling i bygden.

Det är en berättelse som innehåller erfarenheter värda att ta vara på för alla som arbetar med att bruka och vårda natur- och kulturlandskap.

Klicka på bilden för en gratis PDF-version av boken.

Bild En underbar fredag

 

 

 
 

 


Minnesvärda ögonblick

2012 arrangerade Östra Vätterbranterna Sveriges första bioblitz. I Röttle samlades över 1000 personer. Mer information och många foton hittar ni på denna blogg.


I juni 2015 arrangerade Östra Vätterbranterna tillsammans med Landsbygdsnätverket en bushresa för politiker. Syftet var bland annat att uppmärksamma vilka förändringar som pågår på landsbygden. Läs mer om bushresan i detta tidningsreportage.


I mars 2016 sände vår förening två representanter, Claes Hellsten och Håkan Strotz, till biossfärsföreningarnas världsmöte i Peru. Så här skrev Jönköpings Posten om detta.


Hösten 2016 arrangerades notdragning vid Ölands brygga för att visa hur man förr i världen fiskade med not.  Ett hundratal personer deltog.
Notfiske var en vanlig fiskemetod utefter stranden mellan Jönköping och Gränna och även på västra sidan av Vättern.