Gastronomisk region

Biosfärområde Östra Vätterbranterna har stor potential till att bli en nationell gastronomisk destination i framkant. Området har fantastiska fördelar som ett vackert och spännande landskap samt bra lokalproducerad mat och dryck. Men framförallt en framstående UNESCO-certifiering som gör Östra Vätterbranterna unikt i sitt slag. Med andra ord finns det strålande möjligheter att skapa en nationell destination för mat, dryck och naturupplevelser.

För att uppfylla visionen om en eftertraktad matregion startades 2015 ett projekt för att knyta samman de gröna näringarna och besöksnäringen runt Östra Vätterbranterna. Målet är att under 2016 skapa en väl utvecklad gemensam plattform som ska ligga till grund för en gastronomisk destination. En vacker destination med god biosfärmat med andra ord.

OVB_vy_gastronomisk_v2

De viktigaste aktörerna för projektet är givetvis producenterna – utan lokala råvaror finns helt enkelt inget att bygga en måltid eller upplevelse på. Men för att hela kedjan ska fungera involverar vi även grossister, krögare och arrangörer av olika event.

Simon Jonegård, Landsbygdsutvecklare på Jönköpings näringslivsavdelning, driver arbetet som projektledare tillsammans med Lisa Sunesson. Ansvarig för kommunikationen är Sanna Jantorp, Hanna Igerfjord och Ellen Winberg.

Till grund för projektet finns även en utvecklingsgrupp som består av representanter från LRF, Hushållningssällskapet, Smålands Turism, Destination Jönköping, Naturbruksgymnasiet, Coompanion och Näringslivsavdelningen på Jönköpings kommun.