Interna dokument

Här hittar du våra stadga, protokoll samt annat som styr vår verksamhet.

Biosfärsprogram

Biosfärprogrammet

Verksamhetsidé och riktlinjer

Övb vision-värdegrund-verksamhetside

Riktlinjer för projekt inom Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Verksamhetsplan:

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2016 inkl.budget

Verksamhetsplan 2015

Stadgar:

Stadgar Östra Vätterbranterna reviderade 2016

Östra Vätterbranternas värdegrund och brytning av mineraler

Brytning av mineraler

Östra Vätterbranterna och flyktingsituationen

Biosfärområdet och flyktingsituationen 2015-12-10

Årsberättelser:

(Vid problem att öppna filerna, högerklicka och välj ”spara som”)

Årsberättelse 2016

Årsberättelse 2015

Årsberättelse 2014

Årsberättelse 2013

Årsberättelse 2012

Årsmötesprotokoll:

Protokoll årsmöte 2017

Protokoll årsmöte 2016

Protokoll årsmöte 2015

Protokoll årsmöte 2014

Valberedningens förslag 2014

Deltagare årsmöte 2014

Dagordning årsmöte 2014

Motion medlemsverksamhet 2014

Protokoll årsmöte 2013

Styrelseprotokoll: