Levande landskap

En sammanfattning av den omfattande ekologiska brist- och funktionalitetsanalys som gjorts i Östra Vätterbranterna. Resultaten blir verktyg för målformulering och prioriteringar i naturvårdsarbetet.

Levande ekosystem i framtiden