Styrelsen

Efter det att UNESCO utnämnt Östra Vätterbranterna till biosfärområde 2012 grundades Biosfärområde Östra Vätterbranterna – ideell förening. Föreningen är tänkt som en arena för fortsatt samverkan mellan de olika parter som varit med på resan från konflikt till samverkan. Förutom representanter från de sex grundarorganisationerna Gränna Skogsgrupp, Lantbrukarnas riksförbund LRF Länsstyrelsen i Jönköping, Skogsstyrelsen, Södra Skogsägarna och Världsnaturfonden WWF, väljs ett antal ledamöter på personligt mandat. Vår gemensamma vision lyder:

Vi arbetar för att alla människors lika värde och rättigheter respekteras, detta oavsett till exempel ålder, kön, sexualitet, etnicitet, livsåskådning eller funktionsförmåga. Vi strävar också efter att denna mångfald representeras i föreningen och i de projekt vi väljer att stödja och initiera.

Se våra stadgar, riktlinjer och mötesprotokoll här.

Vi som sitter i styrelsen är:

Somliga bilder är klickbara. Klicka och läs presentationstexter!

Styrelsemedlem Jenny Elf, Östra Vätterbranterna Biosfärförening Foto:(C) Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Suppleant Jenny Elf, Jönköpings kommun
info@drefseryd.com
Styrelsemedlem Ola Jennersten, Östra Vätterbranterna Biosfärförening Foto: © Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Ordinarie styrelseledamot Ola Jennersten, Världsnaturfonden WWF
ola.jennersten@wwf.se
Håkan Strotz, Urnatur och Östra Vätterbranternas biosfärområde
hakan@urnatur.se
Anneli Wirtén, Foto: (C) Camilla Zilo
Ordinarie styrelseledamot Anneli Wirtén, Länsstyrelsen
anneli.wirten@lansstyrelsen.se
Styrelsemedlem, Östra Vätterbranterna Biosfärförening Foto: © Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Ersättande styrelseledamot Gustaf Gustafson, Södra Skogsägarna
Carl-Olof ”Calle” Thulin, Östra Vätterbranternas biosfärområde
carl-olof.thulin@skogsstyrelsen.se
Styrelsemedlem Göran Karlsson, Östra Vätterbranterna Biosfärförening Foto: © Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Adjungerad styrelseledamot Göran Karlsson
fagerslatt16@telia.com
Adjungerande styrelsemedlem Johan Uhr Foto: © Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Adjungerad styrelseledamot Johan Uhr
johan.uhr@netatonce.se
Styrelsemedlem Magnus Apelqvist, Östra Vätterbranterna Biosfärförening Foto: © Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Ordinarie styrelseledamot Magnus Apelqvist
magnus@apelqvist.net
Styrelsemedlem Petra Hansson, Östra Vätterbranterna Biosfärförening Foto: © Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Ordinarie styrelseledamot Petra Hansson
brev@gronahjalpen.com
Styrelsemedlem Anders Råsberg, Östra Vätterbranterna Biosfärförening Foto: © Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Ordinarie styrelseledamot Anders Råsberg, Lantbrukarnas riksförbund LRF
anders.rasberg@telia.com
Carina Strömberg Östra Vätterbranterna Biosfärförening Foto: © Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Ordinarie styrelseledamot Carina Strömberg, Skogsstyrelsen
carina.stromberg@skogsstyrelsen.se
Styrelsemedlem Agneta Börjesson Foto: © Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Suppleant Agneta Börjeson, Gränna Skogsgrupp
rottlenaturkultur@gmail.com
Karin Hermansson Östra Vätterbranterna Biosfärförening Foto: © Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Suppleant Karin Hermansson, Länsstyrelsen
karin.hermansson@lansstyrelsen.se
Ersättande styrelsemedlem Ryno Andersson Foto: © Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Adjungerad styrelseledamot Ryno Andersson
ryno.andersson@f.lrf.se
Ådel Franzen Östra Vätterbranterna Biosfärförening Foto: © Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Suppleant Ådel Västbö Franzén
aadel.franzen@jkpglm.se
Ordinarie styrelseledamot Carin Berggren, Jönköpings kommun
carin.berggren@jonkoping.se
Styrelsemedlem Claes Hellsten, Östra Vätterbranterna Foto:(C) Ola Jennersten, Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Ordinarie styrelseledamot Claes Hellsten, Gränna Skogsgrupp
claes.hellsten@bredband.net
Ordinarie styrelsemedlem Susanne Staaf Foto: © Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Suppleant Susanne Staaf
susannestaaf@live.se
Jonas Vittgard Östra Vätterbranterna Biosfärförening Foto: © Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Ordinarie styrelseledamot Jonas Vittgård, Södra Skogsägarna
jonas.vittgard@anebygruppen.se
Mona Forsberg, Foto: © Socialdemokraterna
Ersättande styrelseledamot Mona Forsberg, Jönköpings kommun
mona.forsberg@jonkoping.se
Thomas Gunnarsson Östra Vätterbranterna Biosfärförening Foto: © Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Ersättande styrelseledamot Thomas Gunnarsson, Lantbrukarnas Riksförbund
skinnarp3@telia.com
Adjungerande styrelsemedlem Emelie Andreasson Foto: © Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Suppleant Emelie Andreasson
emelie.andreasson@outlook.com
Koordinator Josefine Gustafsson
josefine.gustafsson@ostravatterbranterna.se