Styrelsen

Efter det att UNESCO utnämnt Östra Vätterbranterna till biosfärområde 2012 grundades Biosfärområde Östra Vätterbranterna – ideell förening. Föreningen är tänkt som en arena för fortsatt samverkan mellan de olika parter som varit med på resan från konflikt till samverkan. Förutom representanter från de sex grundarorganisationerna Gränna Skogsgrupp, Lantbrukarnas riksförbund LRF Länsstyrelsen i Jönköping, Skogsstyrelsen, Södra Skogsägarna och Världsnaturfonden WWF, väljs ett antal ledamöter på personligt mandat. Vår gemensamma vision lyder:

Vi arbetar för att alla människors lika värde och rättigheter respekteras, detta oavsett till exempel ålder, kön, sexualitet, etnicitet, livsåskådning eller funktionsförmåga. Vi strävar också efter att denna mångfald representeras i föreningen och i de projekt vi väljer att stödja och initiera.

Se våra stadgar, riktlinjer och mötesprotokoll här.

Vi som sitter i styrelsen är:

Somliga bilder är klickbara. Klicka och läs presentationstexter!

Ordförande
Ordförande Erik Lindfelt, ansvarig Fokusområde Varumärket Östra Vätterbranterna
Erik Lindfelt, Ordförande, ansvarig Fokusområde Varumärke Östra Vätterbranterna
erik.lindfelt@comhem.se
erik.lindfelt@ju.se
Verkställande Utskott
Carl-Olof ”Calle” Thulin, Skogsstyrelsen, Suppleant ekonomiansvarig
carl-olof.thulin@skogsstyrelsen.se
Katarina Christensson
Catarina Kristensson, Länsstyrelsen, ej i Styrelsen
catarina.kristensson@lansstyrelsen.se
Styrelsemedlem Claes Hellsten, Östra Vätterbranterna Foto:(C) Ola Jennersten, Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Claes Hellsten, Bitr koordinator, Gränna skogsgrupp, WWF, ansvarig Fokusområde Klimat och Energi
claes.hellsten@bredband.net
Josefine Gustafsson, Adjungerad koordinator
josefine.gustafsson@ostravatterbranterna.se
Styrelsemedlem Magnus Apelqvist, Östra Vätterbranterna Biosfärförening Foto: © Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Magnus Apelqvist, ansvarig Fokusområde Biosfärakademien
magnus@apelqvist.net
Adjungerande styrelsemedlem Johan Uhr Foto: © Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Johan Uhr, Adjungerad
johan.uhr@netatonce.se
Styrelsemedlemmar
Styrelsemedlem Agneta Börjesson Foto: © Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Agneta Börjeson, Suppleant, Gränna Skogsgrupp, ansvarig Fokusområde Gastronomisk region
Styrelsemedlem Anders Råsberg, Östra Vätterbranterna Biosfärförening Foto: © Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Anders Råsberg, Ordinarie
Anneli Wirtén, Foto: (C) Camilla Zilo
Anneli Wirtén, Ordinarie, Länsstyrelsen
“Bert-Åke
Bert-Åke Näslund, Ordinarie, Jönköpings kommun
Carina Strömberg Östra Vätterbranterna Biosfärförening Foto: © Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Carina Strömberg, Ordinarie, Skogsstyrelsen
Styrelsemedlem Göran Karlsson, Östra Vätterbranterna Biosfärförening Foto: © Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Göran Karlsson, Adjungerad
“Harriet
Harriet Roosqvist, Suppleant, Jönköpings kommun
Håkan Strotz, Ordinarie
Styrelsemedlem Jenny Elf, Östra Vätterbranterna Biosfärförening Foto:(C) Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Jenny Elf, Ordinarie, ansvarig Fokusområde Turism och friluftsliv
Karin Hermansson Östra Vätterbranterna Biosfärförening Foto: © Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Karin Hermansson, Suppleant, Länsstyrelsen
Styrelsemedlem Ola Jennersten, Östra Vätterbranterna Biosfärförening Foto: © Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Ola Jennersten, Ordinarie, WWF
Styrelsemedlem Petra Hansson, Östra Vätterbranterna Biosfärförening Foto: © Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Petra Hansson, Ordinarie
Ersättande styrelsemedlem Ryno Andersson Foto: © Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Ryno Andersson, Adjungerad
Ordinarie styrelsemedlem Susanne Staaf Foto: © Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Susanne Staaf, Suppleant 1
Ådel Franzen Östra Vätterbranterna Biosfärförening Foto: © Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå
Ådel V. Franzén, Suppleant 2
“Foto
Mikael Bäckström, Ordinarie, Lrf
“Foto
Södra, vakant