Utmärkelser

LINNÉPRISET

2013 Smålands Akademi tilldelar Biosfärområde Östra Vätterbranterna – ideell förening Linnépriset – för insatser inom linneanska fält.

Föreningen har utfört ett arbete som har gått från konfliktfylld stämning mellan naturvård och produktionsintressen till förtroendefullt samarbete för hållbar utveckling, något som sommaren 2012 resulterade i att FN-organet Unesco utsåg det dramatiska landskapet mellan Omberg i norr och Tenhult i söder till Smålands hittills enda biosfärområde.