Verkställande utskott (VU)

Vi som jobbar med föreningens löpande verksamhet är:

Carl-Olof (Calle) Thulin, Skogsstyrelsen, Suppleant ekonomiansvarig
E-post: carl-olof.thulin@skogsstyrelsen.se
Tel: 036-19 62 06

Catarina Kristensson, Länsstyrelsen
E-post: catarina.kristensson@lansstyrelsen.se

Claes Hellsten, Biträdande koordinator, ansvarig Fokusområde Energi och klimat
E-post: claes.hellsten@bredband.net
Tel: 036-10 23 34

Johan Uhr, Adjungerad
E-post: johan.uhr45@gmail.com
Tel: 070-315 70 99

Josefine Gustafsson, Adjungerad koordinator
E-post: josefine.gustafsson@ostravatterbranterna.se
Tel: +46 (0)72-21 47 098

Magnus Apelqvist, ansvarig Fokusområde Biosfärakademien
E-post: magnus@apelqvist.net
Tel: 070-815 05 08

Post- och fakturaadress:
Biosfärområde Östra Vätterbranterna
Näringslivsavdelningen Jönköpings kommun
551 89 Jönköping

Organisationsnummer: 802466-8983