Agenda 2030 i biosfären

Först riktade FN in sig på att bekämpa fattigdomen i världen. När Milleniemålen blev en succé vidgades ambitionerna. De nuvarande målen, kallade Agenda 2030, är helt i linje med arbetet inom Biosfärområde Östra Vätterbranterna. Eller man kanske ska säga tvärtom. Biosfärarbetet är ett sätt att implementera FN:s globala mål på ett lokalt plan.

Agenda 2030, FN:s mycket ambitiösa 17 mål för en hållbar utveckling på ekologisk/miljömässig utveckling såväl som på social och ekonomisk nivå, spikades i FN:s generalförsamling i december 2015. Agendan tog då över från FN:s tidigare lyckosamma Milleniemål, som främst var inriktade på fattigdomsbekämpning. De nya målen är mycket vidare, och omfattar hela tillvaron och dess olika aspekter. Temat är hållbarhet. Hållbarhet i sociala, nationella och internationella relationer. Hållbarhet i relation till marken och dess tillgångar, till växter, djur och atmosfären med dess klimat.

 

 

Man kan säga att de nya målen redan är lyckosamma. Många länder, däribland Sverige, har tagit målen på relativt stort allvar. Den svenska regeringen säger sig vilja bli ledande i genomförandet av agendan, och det jobbas på för fullt ute på myndigheter och inom landsting och kommuner för att målen ska implementeras. Antingen det är av entusiasm eller därför att de ansvariga på olika poster känner sig pressade, har det skapats en stor efterfrågan på kunskap.

Vad är hållbarhet, och hur gör jag för att realisera målen på min omgivning?

Några företag har varit snabba på att försöka fylla tomrummet. Exempelvis har Bonniers skapat ett mycket framgångsrikt forum, Aktuell Hållbarhet, med en webbplats, E-tidning, nyhetsbrev, rapporter, events och en livlig kursverksamhet. Man kan till och med söka jobb på detta forum. Hållbarhetskonsult, på olika områden, har blivit det nya trendyrket.

Även Sveriges biosfärområden tar förstås Agenda 2030 på stort allvar. Man kan säga att Agenda 2030 är vår ledstjärna, även om vi förstås inte kan arbeta mot alla mål, samtidigt.

Ensamma förmår inget biosfärområde så mycket. Världen är för stor. Tanken är snarare att varje biosfärområde ska vara en arena för implementering av de globala miljömålen Agenda 2030 – inom sitt område, på en lokal nivå. I biosfärområdena jobbar vi för lokala lösningar på de globala problemen, främst genom samverkan med andra viktiga aktörer inom området, och med alla som bor här.

Vi vill också inspirera andra i arbetet med hållbar utveckling. Vad kan du göra, i ditt liv, på din skola, på din arbetsplats, i ditt bostadsområde?

Syftet med de globala målen

Föreställ dig en plats på jorden där det inte finns någon fattigdom eller svält. Där alla har god hälsa och välbefinnande, där skolan har hög kvalitet och där vi lever jämställt, oavsett vilka vi är och var vi kommer ifrån. I området finns det rent vatten och sanitet för alla. Hållbara energilösningar har bidragit till att skapa schyssta jobb och ekonomisk tillväxtVårt välstånd bygger på investeringar i hållbara företag, innovationer och infrastruktur, vilket hjälper till att skapa sysselsättning och att minska klyftorna i samhället

Vi lever i ett hållbart samhälle, där ansvarsfull konsumtion och produktion bidrar till global hållbarhet och rättvisa. Kampen mot klimatförändringar har bidragit till att stoppa den globala uppvärmningen. Vi agerar för en frisk och produktiv havsmiljö och har resilienta ekosystem med rik biologisk mångfald. Djur och natur har en plats i våra hjärtan, och gott om livsutrymme. Vi lever i ett fredligt, rättvist och inkluderande samhälle, där vi har byggt långsiktiga partnerskap för att uppfylla de globala målen.

Naturresurserna är basen och gränsen för målen

Studera bilden ovan. Ännu är det ekonomin och plånboksfrågor som styr. Men vi måste vända på det. Basen i Agenda 2030 är miljömässig hållbarhet. “Planeten sätter ramarna, och de är inte förhandlingsbara,” säger Johan Rockström, miljöprofessorn och ledaren för Stockholm Resilience Center. “Vi har åsamkat planeten stor skada och det är dags att ställa om, och det snabbt. Men det finns hopp, vi kan göra det. Som vi säger på svenska: polletten har börjat trilla ned, både hos beslutsfattare och allmänhet.”

Högre upp kommer de sociala och så småningom de ekonomiska målen. För även om ekologin är avgörande begränsar den inte våra möjligheter till innovation, välstånd och framgång – så länge vi håller oss till klimatsmarta lösningar. De två forskarna, Johan Rockström och den indiske miljöekonomen Pavan Sukhdev, menar också att mat går som en röd tråd genom alla mål:  “Hur vi löser matförsörjningen är faktiskt nyckeln till om vi kommer lyckas uppnå de Globala målen”.

Och sist, men inte minst: Här är alla 17 globala mål