Biosfärområde Östra Vätterbranterna och Agenda 2030

Biosfärområden är menade att vara arenor för implementering av de globala miljömålen Agenda 2030. I biosfärområdena jobbar vi för lokala lösningar på de globala problemen.

I Biosförområde Östra Vätterbranterna arbetar vi med miljömålen och vill inspirera andra i arbetet med hållbar utveckling. Tanken är också att
inspirera till både spontana och pedagogiskt styrda samtal om FN’s 17 Globala Mål för hållbar utveckling. Det finns behov av att berätta om målen både ur ett brett perspektiv och ett lokalt, konkret perspektiv.

På kvarteret Ödlan vid Södra Munksjön finns vår mobila utställning där du kan se illustrationen av Nils-Petter Ekwall i sin helhet. Här finns också olika kort för de globala målen, skriv och berätta hur du vill bidra till att nå något eller flera av de globala miljömålen och lägg i förslagslådan!

Mål 1

Målet med de globala målen

Föreställ dig ett område där det inte finns någon fattigdom eller svält. Där alla har god hälsa och välbefinnande, där skolan har hög kvalitet och där vi lever jämställt, oavsett vilka vi är och var vi kommer ifrån. I området finns det rent vatten och sanitet för alla. Hållbara energilösningar har bidragit till att skapa schyssta jobb och ekonomisk tillväxtVårt välstånd bygger på investeringar i hållbara företag, innovationer och infrastruktur, vilket hjälper till att skapa sysselsättning och att minska klyftorna i samhälletVi lever i ett hållbart samhälle, där ansvarsfull konsumtion och produktion bidrar till global hållbarhet och rättvisa. Kampen mot klimatförändringar har bidragit till att stoppa den globala uppvärmningen. Vi agerar för en frisk och produktiv havsmiljö och har resilienta ekosystem med rik biologisk mångfaldVi lever i ett fredligt, rättvist och inkluderande samhälle, där vi har byggt långsiktiga partnerskap för att uppfylla de globala målen.

Naturresurserna är basen för hållbar utveckling

Basen i målen är miljömässig hållbarhet. “Planeten sätter ramarna, och de är inte förhandlingsbara,” säger Johan Rockström, miljöprofessorn och ledaren för Stockholm Resilience Center. “Vi har åsamkat planeten stor skada och det är dags att ställa om, och det snabbt. Men det finns hopp, vi kan göra det. Som vi säger på svenska: polletten har börjat trilla ned, både hos beslutsfattare och allmänhet.”

Högre upp kommer de sociala och så småningom de ekonomiska målen. För även om ekologin är avgörande begränsar den inte våra möjligheter till innovation, välstånd och framgång – så länge vi håller oss till klimatsmarta lösningar. De två forskarna, Johan Rockström och den indiske miljöekonomen Pavan Sukhdev, menar också att mat går som en röd tråd genom alla mål:  “Hur vi löser matförsörjningen är faktiskt nyckeln till om vi kommer lyckas uppnå de Globala målen”.

Biosfärområde Östra Vätterbranterna är ett av världens 701 biosfärområden

Det globala biosfärprogrammet (Man and the Biosphere, MAB) grundades av Unesco redan på 1970-talet då det första biosfärområdena utnämndes världen över. Idag finns det 686 biosfärområden i 124 länder. 

Afrika 79 biosfärområden i 28 länder
Arabstaterna 33 biosfärområden i 12 länder
Asien-Stillahavsregionen 152 områden i 24 länder
Europa och Nord Amerika 292 områden i 37 länder
Latin Amerika och Karibien 130 områden i 21 länder

Se alla biosfärområden på kartan http://www.biospheresmart.org/

Arbetet med utställningen
Beställare, Idégivare, Kreatör för kartillustration: Josephine Gustafsson
Texterna Agenda 2030: Magnus Apelquist
Kartillustration: Nils-Petter Ekwall
Producent för utställningen & webb: Anne-Lie Lokko
Trådet är från Östra Vätterbranterna.