Arbetsmaterial för studier av Agenda 2030

Syftet med arbetsmaterialet är att lyfta fram de olika målen och tydliggöra kopplingen till våra liv, vårt samhälle och våra globala relationer.
Som utgångspunkt för detta har vi verksamheten i Biosfärområde Östra Vätterbranterna.

Vår tanke är att ni ska kunna arbeta i klassrummet med materialet och/eller besöka kvarteret Ödlan där det illustrationen finns, kort med målen, kuber, jordglob och träd. 

Utställning på Kvarteret Ödlan

På kvarteret Ödlan vid Södra Munksjön finns vår mobila utställning där du kan se illustrationen av Nils-Petter Ekwall i sin helhet. Här finns också olika kort för de globala målen, skriv och berätta hur du vill bidra till att nå något eller flera av de globala miljömålen och lägg i förslagslådan!

Du kan boka Ödlan hos …

 

Introduktion till ett lokalt arbetsmaterial om de Globala Målen.

Varje mål beskrivs kortfattat med sina delmål. Därefter följer frågor som är tänkta att problematisera målet och ge ett lokalt perspektiv. Ett försök till koppling till pågående projekt i biosfärområdet finns också som en punkt i varje mål.

Slutligen finns förslag till en didaktisk koppling av målet utifrån att förstå, uppleva och agera. Se detta som ett perspektiv på studier av det globala målet och utforma en egen plan utifrån dina egna utgångs-punkter.

Materialet är inte heller i någon mening fullständigt och vår förhoppning är därför att användare bidrar med egna erfarenheter till förbättringar. I pdf-en där materialet är samlat finns en QR-kod till en sida där ni kan återkoppla med dina egna idéer till Biosfärakademin i Östra Vätterbranterna.

 

Materialet finns att ladda ner på 

Texterna är inte granskade av myndigheter eller organisationer och kan därför innehålla felaktigheter eller värderingar som kan ifrågasättas. Använd texterna som ett underlag för diskussion och fördjupning.

Mål 1