Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv

Delmål

1.1 Extremfattigdom utrotad 2030 (med extrem fattigdom menas mindre än 1,25 USD/dag)

1.2 Halvera antalet fattiga enligt nationella definitioner

1.3 Social grundtrygghet för alla år 2030 (omfattar även en väsentlig del av fattiga och utsatta grupper)

1.4 Alla människors rättigheter (även fattiga och utsatta grupper) till egendom, teknik, krediter m m

1.5 Stärka motståndskraft (resiliens) hos de fattiga och utsatta grupper mot extrema händelser

Frågor

 • Finns det människor i Sverige som lever i extrem fattigdom?
 • Hur har antalet människor som lever i extrem fattigdom i världen förändrats sedan 1990?
 • Hur definieras materiell fattigdom i Sverige enligt SCB och hur många människor är drabbade idag?
 • Hur ser det ut i Jönköping (punkt 1-3)

Projekt i Biosfärområdet

 • Integrationsarbete, till exempel projektet Växa tillsammans
 • Utbildning och kunskapsspridning i förskolor (miniambassadörer), skolor och i form av folkbildning 
 • Internationell samverkan med andra biosfärområden

Lärandemål

Förståelse för fattigdomsbegreppet med koppling till lokala, nationella och globala perspektiv. Medvetenhet om effekter av fattigdom och påverkan på människors rättigheter.
Upplevelse. Övning i förmåga att visa empati och solidaritet med utsatta genom att ta del av människors livssituation och berättelse

Aktion

 • Sök kontakt med en organisation som arbetar med utsatta grupper, delaktighet och rättvisa – hur arbetar organisationen.
 • Tänk på att varor som du köper har gett en schysst ersättning till dem som producerat dem. Välj om möjligt Fairtrademärkta produkter
 • Gör en teaterpjäs, kort video som dramatiserar en situation som ökar förståelsen för människor i materiell fattigdom.
 • Skriv en låt, en insändare eller ett konstverk.
 • Egna idéer.

 

 För utskrift

  Varje mål i pdf-format

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

 

Mål 1