Mål 13 handlar om att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess
konsekvenser

Delmål

13.1 Stärka motståndskraften mot, och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.
13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.
13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

Frågor

 • Vårt sätt att leva leder till att växthusgaser snabbt ackumuleras i atmosfären. Vad i vår livsstil ger upphov tillVårt sätt att leva leder till att växthusgaser snabbt ackumuleras i atmosfären. Vad i vår livsstil ger upphov tillväxthusgaser?
 • Fundera över hur utsläpp av växthusgaser hänger samman med andra klimatrelaterad händelser som, pH-förändringar i haven, avsmältningar av glaciärer, upptining av permafrost och avskogning.

Projekt i Biosfärområdet

 • Solel
 • Biosfärkol
 • Ett flertal projekt i biosfärområdet har kopplingar till klimatet – ett viktigt fokus för biosfärakademin

Lärandemål

Förståelse för sammanhangen mellan vår livsstil och påverkan på klimatet
Upplevelse. av möjligheten att förändra negativ påverkan på klimatet genom att förändra beteenden i
vardagen.

Aktion

 • Cykla eller gå i första hand. Välj kollektivtrafik i andra hand, men välj bort flyget!
 • Handla second-hand och ge bort second-handvaror
 • Fundera över olika sätt att minska matsvinnet
 • Ät mer vegetariskt, i andra hand vilt, vildfångad fisk och naturbeteskött
 • Testa din klimatpåverkan med hjälp av en kalkylator t ex klimatkontot.se. Fundera över hur du kan minska
  din klimatpåverkan
 • Välj att göra klimatsmarta upplevelser

 

 

 För utskrift

  Varje mål i pdf-format

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

 

Läs mer

www.naturvardsverket.se – grundläggande om klimatpåverkan
www.ipcc.ch
www.klimatkontot.se – mät din klimatpåverkan
www.naturskyddsföreningen.se – läs om biokol

Mål 1
Share This