Mål 4 handlar om att alla ska få tillgång till god utbildning och lika möjlighet till livslångt lärande

Delmål

4.1 Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar grundskole- och gymnasieutbildning

4.2 Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola

4.3 Senast 2030 säkerställa alla kvinnor och män lika tillgång till eftergymnasial utbildning och yrkesutbildning

4.4 Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har färdigheter för ett yrkesliv

4.5 Senast 2030 avskaffa all diskriminering inom utbildningsområdet

4.6 Senast 2030 säkerställa att alla ungdomar och en stor andel av alla vuxna kan läsa, skriva och räkna

4.7 Senast 2030 säkerställa att alla får utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.

Frågor

 • Hur har situationen i världen förändrats de senaste 50 åren när det gäller mödradödlighet, barnadödlighet, och medellivslängd? Jämför med Sverige.
 • Vilka sjukdomar tar mest liv i världen idag
 • Naturskyddsföreningen listar riskabla plaster. Vilka av dem kommer du kontakt med dagligen?

Projekt i Biosfärområdet

 • Biosfärakademin – ett fokusområde för samverkan kring lärande för hållbar utveckling

 • Utbildning av biosfärambassadörer

 • Utbildning av miniambassadörer

 • Seminarier och fortbildning

 • Utbildning av guider i biosfärområdet

 • Projekt naturen tar över – utbildning för konstnärligt uttryck

 • Projekt Växa tillsammans – biodling för nyanlända

Lärandemål

Förståelse för vikten av hållbar utveckling i ett generationsperspektiv
Upplevelse möjligheter att ställa om till hållbara livsstilar

Aktion

 • Engagera dig i en organisation som är engagerad i något perspektiv på hållbar utveckling

 • Starta en aktionsgrupp på din skola

 • Granska din egen utbildning utifrån hållbarhetsmål 4.7

 • Fundera över hur Östra Vätterbranterna kan engagera flera som biosfärambassadörer.

 

 För utskrift

  Varje mål i pdf-format

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

 

Mål 1