Mål 7 handlar om att säkerställa tillgång till tillförlitlig och förnybar energi för alla

Delmål

7.1 Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.

7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.

7.3 Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

Frågor

  • Ett effektivt energiutnyttjande och hållbara energikällor är målet.
  • Vad i ditt liv är nödvändigt att använda energi till?
  • Hur skulle förnybar energi kunna täcka ditt energibehov?
  • Beskriv hur du kan energieffektivisera i ditt liv.

Projekt i Biosfärområdet

  • Solel
  • Biokol

Lärandemål

Förståelse för nödvändigheten av flödande energikällor

Upplevelse av vad i livet som leder till energiförbrukning och hur den kan effektiviseras

Aktion

  • Ta kontakt med Energicentrum A6 och lär dig mera om energieffektivisering
  • Läs häftet om biosfärkol och sprid kunskap om vikten av att lagra kol i marken

 

 För utskrift

  Varje mål i pdf-format

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

 

Mål 1
Share This