Mål 9 handlar om hållbar industri och infrastruktur samt innovativa lösningar

Delmål

9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.
9.2 Verka för en inkluderande och hållbar industrialisering.
9.3 Öka tillgången för småskaliga industriföretag och andra företag, i synnerhet i utvecklingsländerna, till finansiella tjänster, inklusive överkomliga krediter.
9.4 Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser.
9.5 Förbättra den vetenskapliga forskningen och industrisektorernas tekniska kapacitet i alla länder, i synnerhet utvecklingsländerna.

Frågor

  • Studera NIRAS Näringslivsstudie och beskriv potentialen för näringslivsutveckling av hållbar företagsamhet finns i området.
  • Digital infrastruktur är relativt väl utbyggd, men när det gäller övrig kommunikation har det varit föremål för diskussioner sedan 1800-talet. Vilka utmaningar ser du när det gäller kommunikationen inom området? Vilka möjligheter till allmänna kommunikationssystem finns?

Projekt i Biosfärområdet

  • NIRAS Näringslivsstudie
  • Kooperativt företagande för nyanlända
  • Naturbeteskött länkar producenter och konsumenter
  • Besöksnäring och utveckling av guideverksamhet

Lärandemål

Förståelse för vikten av lokal småskalig företagsamhet för områdets livskraft.

Upplevelse av att lokala företag med hållbarhetsperspektiv är en förutsättning för att uppehålla ett öppet landskap med rik biologisk mångfald. Full sysselsättning för alla främjar delaktigheten i ett hållbart samhälle.

Aktion

  • NIRAS (2014). Näringslivsstudie av Biosfärområde Östra Vättterbranterna
  • Östra Vätterbranterna (2016). Biosfärprogram

 

 

 För utskrift

  Varje mål i pdf-format

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

 

Mål 1