Mål 12 handlar om att främja hållbara konsumtions-och produktionsmönster Delmål 12.1 Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Alla länder vidtaråtgärder, med de utvecklade länderna i täten och med hänsyn tagen till...

Nya styrelsen 2018

Nya i styrelsen 2018 är Christian Friis ordförande. Christian bor i Gränna och har ett särkskilt intresse för solel. Ingegerd Ekengard från Bunn blev också invald i styrelsen och är med i fokusgruppen Biosfärakademin . Även Katarina Carthew från Målskog, Gränna, är ny...