Vandra i Biosfärområde Östra Vätterbranterna

I John Bauers Fotspår

Följ med ut i den trolska skog där John själv strövade omkring och sökte inspiration samtidigt som du får här berättelser om konstnärens spännande liv och uppdrag runtom i landet och Europa. Under vandringen intas en picknick och avslutas med en fika på Bauergården i Bunn.

Till minne av John Bauers tar Anders Råsberg med dig på en vandring i Johns fotspår.

För bokning och mer information:
Kontakta Bauergården i Bunn på
036-54006 eller info@bauergarden.se
www.bauergarden.se

Biosfärled Uppgränna

Vandringsled. Total längd 4,8 km.
En led med mycket skiftande underlag och och där en del går genom Naturreservatet Girabäcken. Där är floran varierande och du kan se och höra många olika fågelarter.

Kartfolder Biosfärled Uppgränna (pdf)

Mer om Biosfärled Uppgranna

Östra Vätterbranternas Biosfärled Uppgränna invigdes söndagen den 8 oktober 2017. Leden går på asfalterad väg och branta skogsstigar och är 4,8 km lång.

I norra delen kan du välja mellan att gå längs med bäckravinen, med smala stigar, spänger och backar genom Naturreservatet Girabäcken. Floran är varierande och du kan se och höra många olika fågelarter, som mindre flugsnappare, mindre hackspett, skogsduva och rosenfink.

Det andra alternativet i den norra delen är att gå en arbetsväg över åkern och med en fantastisk utsikt över det öppna landskapet. Du kan se Vättern med Visingsö, branterna, Brahehus med mera. Marken är privat men du är välkommen om du går eller cyklar.

Naturreservatet Girabäckens parkering ligger i i nordösta hörnet av leden. Från parkeringen går du längs med och över vägen för att komma in i ravinen. Början av leden är ganska lättillgänglig så det går att ta sig ca 200 meter längs med bäcken i ravinen. Från parkeringen kan man också gå ner till Vättern på stigar, trappor och spänger.

Västra delen av leden är ”Turistvägen”, en del av gamla riksettan så den delen av leden är inte bilfri.

Hitta hit
På Vätterns östra sida, 5 kilometer norr om Gränna,
Jönköpings länstrafik trafikerar sträckan med regionbuss till Tranås.

Mer om området
Naturreservat Girabäcken, Länsstyrelsen Jönköping

Brunstorpsleden

Vandringsled. Total längd 3,8 km.
En vandringsled med en bitvis tuff terräng där höjdskillnaden är på 100 meter. Väl uppe på Brunstorpsberget får du lön för mödan med fina vyer över Vättern.

Kartfolder Brunstorpsleden (pdf)

Brunstorps gård och fruktträdgården

Brunstorps gård är en attraktiv plats och har även varit krigsstrategiskt intressant. Gården ligger intill det som en gång var kungens väg, Eriksgatan. Ungefär där E4 går idag. Fruktträdgård och örtagård med doftande kryddväxter och lokala fruktsorter. Trädsamlingen ingår i Sveriges Program för Odlad Mångfald, POM.

Franciskusleden

Vandringsled..Hela sträckan Byarum – Alvesta är 130 km

I Östra Vätterbranterna går Franciskusleden nära Vättern. Leden ingår i ett nätverk av pilgrimsleder i Sverige och Europa.

www.franciskusleden.se finns flera förslag på etapper och information om leden.

Holavedsleden

Vandringsled. Total längd 59 km.

Går mellan Tranås och Gränna och är en av Smålands äldsta och mest populära vandringsleder.

Läs om Holavedsleden, ladda ner vandringskartor på Jönköping kommuns sida.

John Bauerleden

Vandringsled. Total längd 46 km.

Leden mellan Huskvarna och Gränna, du kan starta eller avsluta vid IKHP-stugan i Huskvarna eller friluftsmuseet på Grännaberget.

Den välkände jönköpingskonstnären John Bauer hämtade under sin levnad inspiration från dessa trakter.

Läs mer om John Bauerleden på Jönköpings kommun

Västanåleden

Vandringsled. Total längd 7,4 km.

Västanåleden är en rundslinga som går genom lövskog nära Vättern och även i brant tallskog. Du passerar Röttleån genom en djup ravin. I kombination med andra leder och stigar i närheten finns det stora möjligheter att förändra vandringens längd.

Vandringen klassas som medelsvår, det finns rastplats och även iordninggjord grillplats vid ett vindskydd.

Läs mer om Västanåleden på Jönköpings kommun

Pustaleden och Huskvarnafallen

Vandringsled. Total längd 1,7 km

Leden är rätt brant, ca 100 höjdmeter och följer åfåran vars vatten går i en stor grön tub för att ge elkraft. Pustaleden ansluter till Södra Vätterleden.

Läs mer om Pustaleden och Huskvarnafallen på Jönköpings kommun