Biosfärområde Östra Vätterbranterna är glada för att vi nu kan börja genomföra en del aktiviteter även om det är i liten skala. På onsdagskvällen gjordes en medlemsaktivitet i form av ett studiebesök i Solparken i Bredstorp i Tranås av dryga tiotalet personer som är särskilt intresserade av energi och klimat. Tanken var att få inspiration till att kunna starta samverkan för en liknande anläggning i Jönköpings kommun. Parken består av drygt 3000 solceller monterade på ställningar på ett område ca 3,5 hektar av lågproduktiv skogsmark. Parken togs i bruk i slutet av 2020. Planen är att får småningom skall beta på området. Tranås Energi har byggt anläggningen och har en del andelar. Tranåsbostäder har tecknat andelar och ett stort antal privatpersoner. Parken är i stort sett underhållsfri och sköts nu som en andelsförening. Parken producerar idag 1,12 GWh/år till sina andelsägare vilket dras av från andelsägarnas elräkningar. Ev kommer ytterligare en park att byggas om intresse finns.

Deltagarna i träffen var pålästa och förde initierade samtal med vår duktige guide. Frågorna handlade om allt från hur mycket elkonsumtionen kan öka till jämförelser med vindkraft. Efter träffen intogs medhavt kaffe i en vacker beteshage bredvid anläggningen och de intresserade hittade många alltmer sällsynta försommarblommor, kattfot, jungfrulin och solvända. Inom biosfärföreningen kommer diskussionen om solpark att fortsätta.