Biodling för integration i Vätternbranternas biosfärområde

Det var hösten för tre år sedan. Människor i mängd sökte skydd i Sverige. I Örserum – en av socknarna i Biosfärområde Östra Vätterbranterna – ville man ordna ett möte. Men oron var stor inför befarade attacker. Kunde biosfärområdet stå som arrangör?

Det blev en gripande (men helt lugn) kväll i en fullsatt sporthall. Föreställningen Refugee Story, med film och dans, sattes upp. Bakom stod flyktingar som vistats på en förläggning norr om Gränna tillsammans med Ödeshögs kommuns kulturskola. Föreställningen, inklusive en uppföljare, skulle komma att visas på ytterligare sex platser. Alltid i samarbete medlokala krafter: Allianskyrkan i Tenhult, Pingstförsamlingen i Adelöv, Equmeniakyrkan i Kaxholmen, Röda korset och Svenska kyrkan i Gränna, bildningsförbunden NBV och Bilda, bland andra. Vätterbranternas fromma tradition kom till levande uttryck.
Idén med biosfärområdena – som utses av FN-organet Unesco – är att människor tillsammans kan hitta lösningar på lokala och globala hållbarhetsproblem; ny kunskap och nya praktiker för att hållbart hantera relationen mellan människan och naturen skall prövas. Idag finns det fem biosfärområden i Sverige, totalt närmare 700 i hela världen.

Vår tids utmaningar är många. Allt från klimathot och segregation, till plast i haven och inhumana arbetsvillkor. För att lösa dessa problem krävs nya idéer och insatser både globalt och lokalt som gynnar social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Saker och ting hänger ihop: till exempel påverkar klimatkrisen flyktingströmmarna.

Arbetet med nyanlända i Vätterbranterna har fortsatt på olika sätt. Språkcaféer är kända – i biosfärområdet har det istället ordnats språkpromenader. Svenskträning och naturkunskap på en och samma gång.

Biosfärområdet har aktivt arbetat på Öxnehaga i Huskvarna. Även ett miljonprogramsområde ingår i de naturunika Vätterbranterna. Förutom kurser för Öxnehagaborna har biosfärområdet – inom ramen för det statsstödda projektet Växa Tillsammans – under det gånga året satsat på biodling. Nyanlända från Afghanistan och Somalia har donat med kupor. Stöttning har man fått av Öxnegården som drivs av Friluftsfrämjandet och Södra Vätterbygdens biodlarförening. Nya och gamla svenskar har mötts och delat kunskap och erfarenheter. Det kommunala bostadsbolaget Vätterhem har också varit en samarbetspart.≈

I en tid då alltfler känner en oro för samhällsutvecklingen kan du, ditt företag eller din förening tack vare biosfärområdet hitta nya partners, arbetsformer och lösningar på lokala problem. Att bo i eller nära ett av Unescos biosfärområden innebär att kunna bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle – både lokalt och globalt.
.