Biosfärakademien

Biosfärakademien är en arena för lärande för omställning till ett hållbart samhälle som förenar olika aktörers perspektiv, integrerar tidigare generationers kunskaper och erfarenheter med ny kunskap och hållbarhetsvisioner.
Biosfärakademiens huvudsakliga verksamhet innefattar att:

 • utbilda biosfärambassadörer
 • integrera och problematisera olika perspektiv på hållbarhetsfrågor. Detta sker huvudsakligen genom kursverksamhet, seminarier, konferenser etc
 • samverka med olika aktörer med lärande verksamhet. Viktiga aktörer att samverka med är skola och barnomsorg, universitet och högskolor, folkbildningsorganisationer, museer, frivilligorganisationer, företag, myndigheter, biosfärområden och andra internationella aktörer
 • initiera forskningsprojekt som svarar mot behov i biosfärområdet
 • strukturera samlad information. En viktig roll för att agera som länk mellan olika perspektiv är att skapa strukturer som samordnar olika aspekter på lärande
 • dokumentera kunskaper och erfarenheter och sprida dessa. Detta innefattar såväl traditionell kunskap inom området som utvecklingen av ny kunskap och hållbara strategier
 • implementera dokumenterade strategier och modeller för hållbarhet. I samverkan med olika aktörer anordnas workshops, konferenser etc
 • sprida kunskaper och erfarenheter i tryckt eller digital form

Målet med akademin är att skapa en plattform för lärande som värdesätter kunskaper och erfarenheter
både från ett akademiskt perspektiv och utifrån en traditionell erfarenhetsbas.

.

På gång 2021

 

 • Miniambassadörer
  Oxhagens förskola har som ett pilotprojekt arbetat med att öka kännedomen om biosfärområdets vision och värdegrund utifrån barnens förutsättningar. De har arbetat med sex olika perspektiv.
  -Vad är biosfären?
  -Maten vi äter och vattnet vi dricker
  -Hur levde man förr?
  -Vår närmiljö-människa och natur i samverkan
  -Hållbarhet
  -Förskolans möjligheter. 
  Projektet tas nu vidare för att spridas till andra förskolor i Jönköpings kommun.

 • Utbildning av ambassadörer
  Ambassadörer som får en djupare information om biosfärområdet och dess verksamhet utbildas kontinuerligt. Biosfärakademin hoppas kunna genomföra en utbildning även 2021 då med digital teknik och praktiska uppgifter i fält. 

 

Biosfärambassadör

akademi@ostravatterbranterna.se

Kursplan Biosfärambassadör

Bli biosfärambassadör

8 + 12 =

Anders Malmer

Anders Malmer

Ansvarig Fokusområde Biosfärakademien