Nu har det hänt igen – Östra Vätterbranterna har fått ett pris. Denna gången är det Miljöpartiet i Jönköpings län som tilldelat Biosfärområde Östra Vätterbranterna och koordinatorn Simon Jonegård deras Miljöpris, ”som på ett förtjänstfullt sätt verkar för att sprida gröna värderingar”.

Här är motiveringen:

Genom åren har Miljöpartiet de grönas Miljöpris delats ut till föreningar och privatpersoner. Det har på det sättet varit lätt att identifiera vem eller vilka som får det. I år är det på något sätt svårare. För vem äger frågan om Östra Vätterbranterna. Är det Unescos Man And the Biosphere i Paris, är det Jönköpings kommun tillsammans med Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Södra, Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningar med Gränna skogsgrupp som mest central aktör, är det LRF eller befolkningen och näringslivet utefter Vätterns östra sida?

Det är alltså många aktörer i Östra Vätterbranterna. Var och en på sitt sätt viktig. Och det gör det litet svårare att greppa. Östra Vätterbranterna är ett biosfärområde, alltså ett av Unesco utsett modellområde för hur människan med dess aktiviteter och naturen ska kunna samsas långsiktigt hållbart. Ett biosfärområdet är en plats där olika metoder för hållbar utveckling kan testas i praktiken. Fokus ligger på att hitta nya idéer, våga förverkliga nytänkande och samtidigt ta hänsyn till landskapet och dess historia.

Inom ett biosfärområde uppmuntras till att:
– utveckla lokalsamhällets bärkraft
– bevara biologisk mångfald och kulturarv
– stödja kunskap och praktik

En central roll i tillskapandet av biosfärområdet har hela tiden varit dess projektledare, Simon Jonegård, tidigare på Skogsstyrelsen och nu inom Jönköpings kommun, vilket numera är den sammanhållande kraften i Östra Vätterbranterna.

Så …
Med ett genuint engagemang, och stor kompetens för gröna sammanhang har mottagaren av vårt miljöpris bidragit till utveckling av såväl landsbygd som människans behov av naturen i det viktiga arbetet med Östra Vätterbranterna.

Dig, Simon Jonegård och Östra Vätterbranterna, vill härmed Miljöpartiet de gröna uppmärksamma.

Ett stort tack!