Rapport om Biokol

I förstudien går det att läsa om vilka möjligheter det finns att genom biokol bidra till att minska klimatförändringarna och förbättra förhållandena i mark och biologisk mångfald. Rapporten är ett samarbete mellan Biosfärområde Östra Vätterbranterna, Jönköpings...