Landskap i balans

Landskap i balans – ekologiskt funktionella landskap som bas för en hållbar produktion och mångformig företagsamhet.Rapport är ett av underlagen för Östra Vätterbranternas kommande biosfärprogram somsträcker sig från 2022-2025. Rapportens fokus ligger på...

Ny hemsida

Nu är den nya hemsidan uppe som föreningen tagit fram i samarbete med Unni Jonsson och Paulina Lundberg, studenter på Jönköping University. Vi fyller successivt på med material och information. Vid frågor, tveka inte att kontakta någon på kansliet!