Energi och klimat

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och en av de högst prioriterade miljöfrågorna. Att minska klimatpåverkan har stor betydelse för att skapa och säkerställa ekologiska, ekonomiska och sociala värden i området.

Klimatet förändras på grund av mänsklig aktivitet, vi behöver därför arbeta både med att förhindra ytterligare temperaturhöjningar och anpassa oss till de som redan är på gång.

I Östra Vätterbranterna satsar vi på solel, en rad möten, studiecirklar och information har lett till engagemang. Nu byggs det på privata bostäder, ladugårds- och industritak.

En idéskiss för energiframställning och biokol från hamling, trädklädda betesmarker och skogsbeten har tagits fram. Klickbar Länk

Om 50 år fungerar människor inom biosfärområdet som ”planetskötare” genom att bidra till att
miljö- och klimatbelastningen är borta, fossilfri försörjning är säkrad och att vi samtidigt har en hållbar ekonomi.

På gång 2021

 

 

  • Hållbart byggande
    Anordna workshop om alternativa miljövänliga byggnadsmaterial för att väcka intresse och öka kunskapen om den typen av material för bostadsbyggande.

  • Besök på biogasanläggning
    Studiebesök på en biogasanläggning på gården Ingelsbo i Adelöv. Biogasanläggningen förser bla gården med el. Planering pågår för att genomföra en landskapskväll med flera ämnesområden under våren 2021. 
  • Förstudie om Biokol.
    I rapporten som finns i sin helhet under fliken om oss/dokument går det att läsa om vilka möjligheter det finns att genom att tillverka biokol bidra till att minska klimatförändringarna och förbättra markförhållandena i jorden och även den biologiska mångfalden. Rapporten är ett samarbete mellan en rad olika aktörer som Jönköpings energi, LRF, Refarm Linné, Länsförsäkringar Jönköping och bostadsbolaget Vätterhem.
Ryno Andersson

Ryno Andersson

Ansvarig Fokusområde Energi och klimat