Skåda fåglar

Fågelliv i Vätterbranterna
För många flyttfåglar utgör Vättern ett landmärke. De följer Vättern i dess syd-nordliga riktning på sin färd under vår och höst. Det gör att fågelskådningsplatser som Erstadskärret på Visingsö är en rikedom för fågelskådaren, samtidigt som närliggande sjöar som Landsjön också berikas under våren. Men det finns fler goda utsiktspunkter, allt från stadsnära platser, som Lillån och Huskvarnaån i Huskvarna, traktens naturbetesmarker, till mer orörd natur ute i naturreservaten. Om sjöfåglar dominerar kring alla vatten, och svalor och starar gillar när betesdjur går ute året om, kan man möta tjäder, orre och gröngöling ute i de djupa skogarna.

Fågelskådningslokaler

Erstadskärret, Visingsö

7 km norr om hamnen på Visingsö ligger Erstadskärret, som är en rikskänd häcknings- och sträcklokal under perioden april-juli. Det är inte ovanligt att denna fågelskådningslokal får besök av mycket sällsynta gäster, oftast vadarfåglar, i juni och juli.

Landsjöområdet

Fågelskådningstornet ligger i Landsjöns nordostra del. Här sker ringmärkning och det är en utmärkt plats att skåda fåglar på. Men det finns en rad andra platser runt sjön där olika fågelarter häckar, som Bosgårdsviken, Nyängen, Stickelösaviken och Slottsberget.

Västanå naturreservat

Över 90 arter har observerats i Västanå naturreservat, och ett 50-tal häckar regelbundet. Tallskogen bjuder på tofsmes, svartmes och rödstjärt, medan bland andra grönsångare, svartvit flugsnappare och trädpiplärka finns i lövskogen. På öppnare platser trivs rosenfinken.

Rocksjön

Områdena kring Rocksjön i Jönköping har exploaterats mycket hårt. Men det finns en fin kärna sparad. På senhösten/vintern rastar här salskrake, vigg, brunand och sothöna. På våren kan man höra näktergal, gräshoppsångare och rosenfink.

Fåglar i våtmarker

Jönköpings Fågelklubb tipsar om två våtmarker där mycket fågel kan siktas. Den ena är Veda våtmark, i trakten av Lekeryd. Den andra är ett anlagt viltvatten på Riddersbergs säteris ägor, i trakten av Tenhult, Riddersbergsdammen.

Fågelmuseet i Jönköpings stadspark

Ett kanske något udda tips: Ett fågelmuseum från förra sekelskiftet i Jönköpings stadspark rymmer 1450 fåglar av 330 arter samt 2500 ägg av 281 fågelarter, därtill över 300 fotografier. Museet ordnar med utställningar och aktiviteter för barn.