Biosfärakadmien

Biosfärakademien är en arena för lärande för omställning till ett hållbart samhälle som förenar olika aktörers perspektiv, integrerar tidigare generationers kunskaper och erfarenheter med ny kunskap och hållbarhetsvisioner.
Biosfärakademiens huvudsakliga verksamhet innefattar att:

 • utbilda biosfärambassadörer
 • integrera och problematisera olika perspektiv på hållbarhetsfrågor. Detta sker huvudsakligen genom kursverksamhet, seminarier, konferenser etc
 • samverka med olika aktörer med lärande verksamhet. Viktiga aktörer att samverka med är skola och barnomsorg, universitet och högskolor, folkbildningsorganisationer, museer, frivilligorganisationer, företag, myndigheter, biosfärområden och andra internationella aktörer
 • initiera forskningsprojekt som svarar mot behov i biosfärområdet
 • strukturera samlad information. En viktig roll för att agera som länk mellan olika perspektiv är att skapa strukturer som samordnar olika aspekter på lärande
 • dokumentera kunskaper och erfarenheter och sprida dessa. Detta innefattar såväl traditionell kunskap inom området som utvecklingen av ny kunskap och hållbara strategier
 • implementera dokumenterade strategier och modeller för hållbarhet. I samverkan med olika aktörer anordnas workshops, konferenser etc
 • sprida kunskaper och erfarenheter i tryckt eller digital form

Målet med akademin är att skapa en plattform för lärande som värdesätter kunskaper och erfarenheter
både från ett akademiskt perspektiv och utifrån en traditionell erfarenhetsbas.

På gång 2018

 • Utbildning för biosfärambassadörer med uppstart i januari
 • Biodlingskurs på Öxnehaga inom projektet Växa Tillsammans
 • Nationell fortbildning för biosfärambassadörer om Agenda 2030 planeras i samverkan med Svenska FN-förbundet
 • Exkursioner för nyanlända på Öxnehaga under våren som introduktion till biosfärområdets natur
 • Utbildning av förskolepedagoger och diplomering av miniambassadörer
 • Träff för redan diplomerade biosfärambassadörer i början av februari på Länsmuseet. Syftet är att stärka biosfärambassadörerna och diskutera former för ambassadörernas roll i biosfärområdet
 • Högskolekurs på Jönköping University om Östra Vätterbranterna planeras hösten 2018

Biosfärambassadör

akademi@ostravatterbranterna.se

Kursplan Biosfärambassadör

Bli biosfärambassadör

9 + 13 =

Magnus Apelqvist

Magnus Apelqvist

Ansvarig Fokusområde Biosfärakademien

E-post magnus.apelqvist@ostravatterbranterna.se