Biosfärakademien

Biosfärakademien är en arena för lärande för omställning till ett hållbart samhälle som förenar olika aktörers perspektiv, integrerar tidigare generationers kunskaper och erfarenheter med ny kunskap och hållbarhetsvisioner.
Biosfärakademiens huvudsakliga verksamhet innefattar att:

 • utbilda biosfärambassadörer
 • integrera och problematisera olika perspektiv på hållbarhetsfrågor. Detta sker huvudsakligen genom kursverksamhet, seminarier, konferenser etc
 • samverka med olika aktörer med lärande verksamhet. Viktiga aktörer att samverka med är skola och barnomsorg, universitet och högskolor, folkbildningsorganisationer, museer, frivilligorganisationer, företag, myndigheter, biosfärområden och andra internationella aktörer
 • initiera forskningsprojekt som svarar mot behov i biosfärområdet
 • strukturera samlad information. En viktig roll för att agera som länk mellan olika perspektiv är att skapa strukturer som samordnar olika aspekter på lärande
 • dokumentera kunskaper och erfarenheter och sprida dessa. Detta innefattar såväl traditionell kunskap inom området som utvecklingen av ny kunskap och hållbara strategier
 • implementera dokumenterade strategier och modeller för hållbarhet. I samverkan med olika aktörer anordnas workshops, konferenser etc
 • sprida kunskaper och erfarenheter i tryckt eller digital form

Målet med akademin är att skapa en plattform för lärande som värdesätter kunskaper och erfarenheter
både från ett akademiskt perspektiv och utifrån en traditionell erfarenhetsbas.

.

På gång 2020

 

 • Naturen tar över
  Mötet mellan konst och biologisk mångfald. Österängens Konsthall, Biosfärområdet Östra Vätterbranterna och nio samtidskonstnärer med svensk och internationell bakgrund samverkar. Projektets ambition är att undersöka Österängen och biosfärområdets biologiska och sociala förutsättningar ur ett konstnärligt perspektiv och ska resultera i ett antal offentliga gestaltningar på Österängen.  Naturen tar över är en del av Statens Konstråds landsomfattande Lokala konstprojekt.

   

   

 • Guideutbildning
  Högskoleutbildning för befintliga guider Natur- och kultur guide i Östra Vätterbranterna 7,5p . Ett samverkansprojekt mellan framför allt Friluftsrådet Jönköpings kommun och biosfärområdet, där även Smålands turism och Destination Jönköping ingår.

 

Biosfärambassadör

akademi@ostravatterbranterna.se

Kursplan Biosfärambassadör

Bli biosfärambassadör

2 + 2 =

Magnus Apelqvist

Magnus Apelqvist

Ansvarig Fokusområde Biosfärakademien