Energi och klimat

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och en av de högst prioriterade miljöfrågorna. Att minska klimatpåverkan har stor betydelse för att skapa och säkerställa ekologiska, ekonomiska och sociala värden i området.

Klimatet förändras på grund av mänsklig aktivitet, vi behöver därför arbeta både med att förhindra ytterligare temperaturhöjningar och anpassa oss till de som redan är på gång.

I Östra Vätterbranterna satsar vi på solel, en rad möten, studiecirklar och information har lett till engagemang. Nu byggs det på privata bostäder, ladugårds- och industritak.

En idéskiss för energiframställning och biokol från hamling, trädklädda betesmarker och skogsbeten har tagits fram. Klickbar Länk

Om 50 år fungerar människor inom biosfärområdet som ”planetskötare” genom att bidra till att
miljö- och klimatbelastningen är borta, fossilfri försörjning är säkrad och att vi samtidigt har en hållbar ekonomi.

På gång 2019

  • Under 2019 planeras för en fortsatt satsning på solel i samverkan med studieförbund och företag. Detta innebär ett eller flera möten samt studiecirklar.
  • Under året undersöks möjligheterna och intresse för att starta en kooperativ solpark där intresserade kan köpa andelar i solceller i samarbete med företag.
  • Resultatet från tidigare års insatser för att informera och uppmuntra till solcellsanläggningar kommer att visas på hemsidan i form av en karta där anläggningarna är utmärkta. 
  • I samarbete med biosfärakademien planeras er studieresa med temat biokol och energi till Kinnekulle med Vänersskärgården.
  • Fokusgruppen kommer i mån av tid att anordna workshop med temat biokol och trähusbyggande.
Inger Ekengard

Inger Ekengard

Ordförande