Energi och klimat

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och en av de högst prioriterade miljöfrågorna. Att minska klimatpåverkan har stor betydelse för att skapa och säkerställa ekologiska, ekonomiska och sociala värden i området.

Klimatet förändras på grund av mänsklig aktivitet, vi behöver därför arbeta både med att förhindra ytterligare temperaturhöjningar och anpassa oss till de som redan är på gång.

I Östra Vätterbranterna satsar vi på solel, en rad möten, studiecirklar och information har lett till engagemang. Nu byggs det på privata bostäder, ladugårds- och industritak.

En idéskiss för energiframställning och biokol från hamling, trädklädda betesmarker och skogsbeten har tagits fram. Klickbar Länk

Om 50 år fungerar människor inom biosfärområdet som ”planetskötare” genom att bidra till att
miljö- och klimatbelastningen är borta, fossilfri försörjning är säkrad och att vi samtidigt har en hållbar ekonomi.

På gång 2018

  • Solsatsning i Adelöv och Lekeryd. Solsatsningen sker i samverkan med framtidsgruppen i Adelöv, Vuxenskolan samt klimatrådet.
  • Samtal om biosfärkol och trähusbyggande. Biosfärkol är en möjlighet att förena natur och landskapsvård med energiproduktion, trafiksäkerhet, lokala jobb och globalt klimatarbete.
  • Uppmuntra till en klimatsmart konsumtion av jordbruksvaror i Östra Vätterbranterna. Att marknadsföra ekologiskt och närodlade produkter är viktigt för att kunna öka efterfrågan på närodlade varor i området. På detta sätt kan antalet företag som sysslar med lokal livsmedelsproduktion förhoppningsvis växa.
Claes Hellsten

Claes Hellsten

Bitr koordinator, Ansvarig Fokusområde Klimat och Energi

Gränna skogsgrupp, WWF

E-post claes.hellsten@ostravatterbranterna.se