Energi och klimat

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och en av de högst prioriterade miljöfrågorna. Att minska klimatpåverkan har stor betydelse för att skapa och säkerställa ekologiska, ekonomiska och sociala värden i området.

Klimatet förändras på grund av mänsklig aktivitet, vi behöver därför arbeta både med att förhindra ytterligare temperaturhöjningar och anpassa oss till de som redan är på gång.

I Östra Vätterbranterna satsar vi på solel, en rad möten, studiecirklar och information har lett till engagemang. Nu byggs det på privata bostäder, ladugårds- och industritak.

En idéskiss för energiframställning och biokol från hamling, trädklädda betesmarker och skogsbeten har tagits fram. Klickbar Länk

Om 50 år fungerar människor inom biosfärområdet som ”planetskötare” genom att bidra till att
miljö- och klimatbelastningen är borta, fossilfri försörjning är säkrad och att vi samtidigt har en hållbar ekonomi.

På gång 2020

 

 

  • Solenergiträffar
    Under våren har informationstillfällen om solenergi anordnats. I samarbete med Jönköpings energi, Länsstyrelsen Jönköpings län, företag i branschen och Energicentrum Jönköpings kommun har information spridits om de senaste informationen om de bidrag som finns att söka, elbilar och laddstolpar, samt energispartips till hushållen.

     

  • Förstudie om Biokol.
    I rapporten som finns i sin helhet under fliken om oss/dokument går det att läsa om vilka möjligheter det finns att genom att tillverka biokol bidra till att minska klimatförändringarna och förbättra markförhållandena i jorden och även den biologiska mångfalden. Rapporten är ett samarbete mellan en rad olika aktörer som Jönköpings energi, LRF, Refarm Linné, Länsförsäkringar Jönköping och bostadsbolaget Vätterhem.
Ryno Andersson

Ryno Andersson

Ansvarig Fokusområde Energi och klimat