Gastronomisk region

Området har fantastiska fördelar som ett vackert och spännande landskap samt bra lokalproducerad mat och dryck. De viktigaste aktörerna för en gastronomisk region är producenterna – utan lokala råvaror finns helt enkelt inget att bygga en måltid eller upplevelse på. Det finns stora möjligheter att skapa en nationell destination för mat, dryck och naturupplevelser.

Gastronomisk region innebär att insatser samordnas kring att utveckla unika mat- och dryckesupplevelser i området och genom detta skapa en ökad kunskap och ökad stolthet om det kulinariska arvet. Syftet är att vidareutveckla ett dynamiskt, hållbart och levande näringsliv inom mat och dryck.

Detta i sin tur bygger på att ta tillvara den kunskap och den potential som finns genom de natur- och kulturvärden som området innehar. Målet är att Östra Vätterbranterna är en region där en levande landsbygd, lokalt producerad mat och upplevelser förädlar värdet av området. Inom en generation är Östra Vätterbranterna ett inom Sverige välkänt område för matupplevelser och hållbar matproduktion. Odlingslandskapets alla kvarvarande åkrar, ängar och betesmarker hävdas kontinuerligt och möjligheterna är goda för besökare och konsumenter att lära om hur mat produceras bärkraftigt och hållbart.

 Vi inspirerar folk till att känna, tänka och göra. Känna mat med hög kvalitet som ger genuina smakupplevelser. Tänka – Hit vill jag åka tillbaka för unika smakupplevelser och för att lära om hållbar matproduktion. Rekommenderar vänner och bekanta att besöka Gastronomisk region Östra Vätterbranterna.

På gång 2020

  • Matrundan Gränna 
    En matupplevelse utöver det vanliga. ca 35 olika aktörer bestående av lokala företagare med inriktning mat och matupplevelse i samarbete med Gränna näringslivsförening. Under hela säsongen håller gårdar och företagare öppet och välkomnar besökare. Som besökare får du se och smaka på lokalt tillverkad mat och uppleva Biosfärområdet under hela säsongen. Matrundan Gränna har en egen webbplats och i appen Grevskapet går det att se när de olika aktörerna har sina gårdar/verksamheter öppet för besökare.
    Matrundan Gränna
  • Föreläsningsserie om mat 
    En föreläsningsserie i tre delar har genomförts, den hade fokus på miljö, närproducerat och att laga mat från grunden. Sofia Alriksson föreläste om den naturliga maten,  Portionen under tian föreläste om billig mat som också kan vara lokalproducerad och Patrik Severin, kock och krögare på Gunnebo slott föreläste om vikten av att laga mat från grunden och visade hur man tar tillvara större del av råvarorna för ett minska matsvinn. 

För att lyckas gå från ”ett område där det produceras lokala råvaror och matupplevelser” till en ”gastronomisk region” krävs det genuina insatser. Genom att lära om områdets historiska mattraditioner kan man skapa attraktiva produkter. Det handlar också om att lära konsumenterna betydelsen av hur maten produceras och vilka effekter detta får på landskapet. Genom bred samverkan mellan företag i området kommer vi lång väg – företagarna är de bästa ambassadörerna för området som en gastronomisk region.

Ragni Andersson

Ragni Andersson

Ansvarig Fokusområde Gastronomisk Region