Gastronomisk region

Området har fantastiska fördelar som ett vackert och spännande landskap samt bra lokalproducerad mat och dryck. De viktigaste aktörerna för en gastronomisk region är producenterna – utan lokala råvaror finns helt enkelt inget att bygga en måltid eller upplevelse på. Det finns stora möjligheter att skapa en nationell destination för mat, dryck och naturupplevelser.

Gastronomisk region innebär att insatser samordnas kring att utveckla unika mat- och dryckesupplevelser i området och genom detta skapa en ökad kunskap och ökad stolthet om det kulinariska arvet. Syftet är att vidareutveckla ett dynamiskt, hållbart och levande näringsliv inom mat och dryck.

Detta i sin tur bygger på att ta tillvara den kunskap och den potential som finns genom de natur- och kulturvärden som området innehar. Målet är att Östra Vätterbranterna är en region där en levande landsbygd, lokalt producerad mat och upplevelser förädlar värdet av området. Inom en generation är Östra Vätterbranterna ett inom Sverige välkänt område för matupplevelser och hållbar matproduktion. Odlingslandskapets alla kvarvarande åkrar, ängar och betesmarker hävdas kontinuerligt och möjligheterna är goda för besökare och konsumenter att lära om hur mat produceras bärkraftigt och hållbart.

 Vi inspirerar folk till att känna, tänka och göra. Känna mat med hög kvalitet som ger genuina smakupplevelser. Tänka – Hit vill jag åka tillbaka för unika smakupplevelser och för att lära om hållbar matproduktion. Rekommenderar vänner och bekanta att besöka Gastronomisk region Östra Vätterbranterna.

På gång 2019

  • Planering för Matrunda i samarbete med Gränna näringslivsförening som ska ha premiär 2020. Tanken är att det sen ska vara ett årligt event.
  • Delta i projektet Yallatrappa på Öxnehaga där Coompanion är projektledare. Syftet med projektet är att öka sysselsättningen bland framför allt utlandsfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden.
  • Förstudie “Hemmakrog på landet” som är ett pilot- och samarbetsprojekt med Svensk Streetfood som projektägare och Jönköpings University/JIBS och föreningen Östra Vätterbranterna som samarbetspartner.
  • Föreläsningsserie om mat.
  • Fortsätta jobba mot målen i fokusområde Gastronomisk Region samt Turism och Friluftsliv som finns i Biosfärprogram 2016-2020.

För att lyckas gå från ”ett område där det produceras lokala råvaror och matupplevelser” till en ”gastronomisk region” krävs det genuina insatser. Genom att lära om områdets historiska mattraditioner kan man skapa attraktiva produkter. Det handlar också om att lära konsumenterna betydelsen av hur maten produceras och vilka effekter detta får på landskapet. Genom bred samverkan mellan företag i området kommer vi lång väg – företagarna är de bästa ambassadörerna för området som en gastronomisk region.

Ragni Andersson

Ragni Andersson

Ansvarig Fokusområde Gastronomisk Region