Social hållbarhet

Att bjuda in och få fler nya svenskar till Östra vätterbranterna är viktigt för den sociala utvecklingen. Att få fler boende och besökare att komma ut i naturen är en viktig fråga för att få människor att känna delaktighet och ansvar för biosfärområdet.

Det är viktigt för biosfärområdet att uppmuntra till ett rikt kultur- och fritidsliv. Vi välkomnar nyinflyttade och fokuserar på möjligheterna inom Östra Vätterbranterna.

Vi arbetar för att alla människors lika värde och rättigheter respekteras, detta oavsett till exempel ålder, kön, sexualitet, etnicitet, livsåskådning eller funktionsförmåga. Vi strävar också efter att denna mångfald representeras i föreningen och i de projekt vi väljer att stödja och initiera.

På gång 2018

  • Språkpromenader. Dessa sker i samverkan med en lång rad organisationer.
  • Bjuda in asylsökande att vara med i samband med Röttledagen, Biologiska mångfaldens dag och Notdragningen med mera. Projektet erbjuder skjuts till aktiviteterna. Aktiviteterna annonseras via Integrera Mera samt Lilian Lago och andra kanaler. Samåkning sker från boendena till våra aktiviteter.
  • Studiebesök och samarbete med Integrera Mera. För att visa på möjliga vägar till jobb och praktik kommer vi organisera  studiebesök på olika verksamheter i Östra Vätterbranterna, för cirka 10 personer per gång. Samarbete kommer ske med Integrera Mera. Kontakter kommer också tas med företagare i Örserum, Skärstad/Kaxholmen, Ölmstad, mfl.
  • Biodlingstudiecirkel, med cirka 10 personer kommer delta. Vårt mål är att ha minst 1 kupa igång i samarbete med det kommunala bostadsbolaget Vätterhem. Studieresa till Skåne till gott exempel – projekt med nyanlända och biodling görs under våren 2018.
  • Samarbete med Biosfärakademien. Kurs på Öxnehaga för nysvenskar om den svenska naturen och biosfärområdet.
Manne Ryttman

Manne Ryttman

Projektledare för Växa Tillsammans samt med i fokusgruppen Biosfärakademien

Telefon 070-31 74 552
E-post m.ryttman@gmail.com

Ryno Andersson

Ryno Andersson

Kontaktpersonn, Växa tillsammans

Telefon 070-560 01 07
E-post ryno.andersson@outlook.com