Social hållbarhet

Att bjuda in och få fler nya svenskar till Östra vätterbranterna är viktigt för den sociala utvecklingen. Att få fler boende och besökare att komma ut i naturen är en viktig fråga för att få människor att känna delaktighet och ansvar för biosfärområdet.

Det är viktigt för biosfärområdet att uppmuntra till ett rikt kultur- och fritidsliv. Vi välkomnar nyinflyttade och fokuserar på möjligheterna inom Östra Vätterbranterna.

Vi arbetar för att alla människors lika värde och rättigheter respekteras, detta oavsett till exempel ålder, kön, sexualitet, etnicitet, livsåskådning eller funktionsförmåga. Vi strävar också efter att denna mångfald representeras i föreningen och i de projekt vi väljer att stödja och initiera.

På gång 2019

  • Integrationsprojekt Växa tillsammans: I samarbete med andra föreningar bidra till att skapa en vana att vistas i naturen genom bla fiske, fågelskådning och biodling.
Manne Ryttman

Manne Ryttman

Projektledare för Växa Tillsammans samt med i fokusgruppen Biosfärakademien

Telefon 070-31 74 552
E-post m.ryttman@gmail.com

Ryno Andersson

Ryno Andersson

Kontaktpersonn, Växa tillsammans

Telefon 070-560 01 07
E-post ryno.andersson@outlook.com