Turism och friluftsliv

Styrkan inom biosfärområdet är att den storslagna naturen redan finns där och att den är relativt lättillgänglig. Här finns det flera företag som välkomnar besökare till området. Den tilltalande landskapsbilden bjuder på en mängd av upplevelser. Upplevelser som kan förädlas och kombineras på olika sätt genom samverkan.

Det finns redan ett flertal samarbeten som lett till en mängd aktiviteter och forum. Genom att engagera sig i dem kan man bidra med sina kunskaper och förverkliga de övergripande målen för att nå en hållbar utveckling. Enligt näringslivsstudien, NIRAS 2014, finns de tydligaste synergierna inom besöksnäringen och de gröna näringarna som bidrar till att både bevara och utveckla landskapets attraktivitet.

Uppmuntra till samverkan kring turism- och friluftslivsfrågor. Skapa dialog mellan olika aktörer. Bidra med unika kunskaper om hållbarhet och lokalkännedom.

På gång 2019

Under 2019 ligger fokus på att kartlägga, paketera och att marknadsföra Östra Vätterbranterna som en helhetsupplevelse. Vi kommer också sätta fokus på hur första delen av Biosfärleden kan bli marknadsförd. Detta görs i samarbete med bland annat kommundelsutvecklaren Lena Claesson.

  • Fortsätta LONA- projektet Mera friluftsliv som arbetar med att underlätta för människor att ta sig ut i naturen.

Hållbar turism i biosfärområdet
Östra Vätterbranterna är ansvarig för ett nationellt biosfärnätverk för besöksnäring. Ett samarbete med Ekoturismföreningen är påbörjat och förväntas fortsätta. 

Kontaktpersoner

Martha Wägeus

Martha Wägeus

Ansvarig friluftsliv