Turism och friluftsliv

Styrkan inom biosfärområdet är att den storslagna naturen redan finns där och att den är relativt lättillgänglig. Här finns det flera företag som välkomnar besökare till området. Den tilltalande landskapsbilden bjuder på en mängd av upplevelser. Upplevelser som kan förädlas och kombineras på olika sätt genom samverkan.

Det finns redan ett flertal samarbeten som lett till en mängd aktiviteter och forum. Genom att engagera sig i dem kan man bidra med sina kunskaper och förverkliga de övergripande målen för att nå en hållbar utveckling. Enligt näringslivsstudien, NIRAS 2014, finns de tydligaste synergierna inom besöksnäringen och de gröna näringarna som bidrar till att både bevara och utveckla landskapets attraktivitet.

Uppmuntra till samverkan kring turism- och friluftslivsfrågor. Skapa dialog mellan olika aktörer. Bidra med unika kunskaper om hållbarhet och lokalkännedom.

På gång 2020

  • Mera friluftsliv
    Fortsätta projektet Mera friluftsliv som arbetar med att underlätta för människor att ta sig ut i naturen.

  • Biosfärkartan
    Det finns en karta över biosfärområdets olika besöksmål, sevärdheter och naturupplevelser. Kartan är uppdaterad finns på infonoder runt om i Vätterbranterna och är populärare än någonsin.

 

Kontaktpersoner

Martha Wägeus

Martha Wägeus

Ansvarig friluftsliv