Varumärket Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Fokusområdet griper in i alla andra områden. Det är genom att göra som vi stärker varumärket. Satsning på solenergi och mat- och konstrundan är två goda exempel. Naturbeteskött kan komma att bli ett annat. Varumärkesarbetet handlar om att stärka kittet som håller samman delarna och de lite större penseldragen i kommunikationsarbetet. Formerna för fokusgruppens fortsatta verksamhet bör diskuteras under året.

Ett varumärke som får människor att associera till de fokusområden och de projekt som föreningen arbetar med och till det geografiska område som är Östra Vätterbranterna.

På gång 2018

Året startade med ett samverkansmöte med olika aktörer som syftade till att starta en process för att stärka kommunikationen om biosfärområdets identitet. Länsstyrelsen bjöd in till mötet på residenset där ti deltog tillsammans med representanter från Unescos biosfärprogram Sverige, Smålands Turism, Region Jönköpings län, Jönköpings kommun och Destination Jönköping.

  • Infartsskyltar till området. Vi fortsätter att undersöka möjligheterna tillsammans med regionala arbetsgruppen samt med andra biosfärområden.
  • ”Vätterbranterna”– En diskussion inleds om hur vi skall marknadsföra oss.
  • Informationsnoder i området med början på Öxnegården och Rudenstams gårdscafé där vi som ett första steg ställer upp egna hyllor med informationsmaterial. Därefter kan fler planer tillkomma.
  • Fortsatt deltagande i publika aktiviteter som Rötteledagen med flera. Notdragning i samband med Fallens dag i Huskvarna ny satsning.
Anneli Wirtén

Anneli Wirtén

Ordinarie

Länsstyrelsen

E-post Anneli.Wirten@lansstyrelsen.se