Varumärket Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Fokusområdet griper in i alla andra områden. Det är genom att göra som vi stärker varumärket. Satsning på solenergi och mat- och konstrundan är två goda exempel. Naturbeteskött kan komma att bli ett annat. Varumärkesarbetet handlar om att stärka kittet som håller samman delarna och de lite större penseldragen i kommunikationsarbetet. Formerna för fokusgruppens fortsatta verksamhet bör diskuteras under året.

Ett varumärke som får människor att associera till de fokusområden och de projekt som föreningen arbetar med och till det geografiska område som är Östra Vätterbranterna.

På gång 2019

  • Ansöka om brun-vit skyltning hos Trafikverket.
  • Se över och förtydliga namnet Biosfärområde Östra Vätterbranterna samt föreslå förändringar i det grafiska manéret.
  • Ta fram riktlinjer och underlag för hur varumärket och logotyp kan användas av verksamheter inom biosfärområdet.
  • Utföra en varumärkesundersökning för att mäta vad invånarna i Biosfärområde Östra Vätterbranterna känner till och hur de uppfattar biosfärområdet idag.
Anneli Wirtén

Anneli Wirtén

Ordinarie

Länsstyrelsen

E-post Anneli.Wirten@lansstyrelsen.se