Gastronomisk region

Området har fantastiska fördelar som ett vackert och spännande landskap samt bra lokalproducerad mat och dryck. De viktigaste aktörerna för en gastronomisk region är producenterna – utan lokala råvaror finns helt enkelt inget att bygga en måltid eller upplevelse på. Det finns stora möjligheter att skapa en nationell destination för mat, dryck och naturupplevelser.

Gastronomisk region innebär att insatser samordnas kring att utveckla unika mat- och dryckesupplevelser i området och genom detta skapa en ökad kunskap och ökad stolthet om det kulinariska arvet. Syftet är att vidareutveckla ett dynamiskt, hållbart och levande näringsliv inom mat och dryck.

Detta i sin tur bygger på att ta tillvara den kunskap och den potential som finns genom de natur- och kulturvärden som området innehar. Målet är att Östra Vätterbranterna är en region där en levande landsbygd, lokalt producerad mat och upplevelser förädlar värdet av området. Inom en generation är Östra Vätterbranterna ett inom Sverige välkänt område för matupplevelser och hållbar matproduktion. Odlingslandskapets alla kvarvarande åkrar, ängar och betesmarker hävdas kontinuerligt och möjligheterna är goda för besökare och konsumenter att lära om hur mat produceras bärkraftigt och hållbart.

 Vi inspirerar folk till att känna, tänka och göra. Känna mat med hög kvalitet som ger genuina smakupplevelser. Tänka – Hit vill jag åka tillbaka för unika smakupplevelser och för att lära om hållbar matproduktion. Rekommenderar vänner och bekanta att besöka Gastronomisk region Östra Vätterbranterna.

 På gång 2021

  • Mat runt Gränna 
    Intresset för hållbar matkonsumtion ökar och allt fler vill köpa lokalproducerad mat. Mat som är bra för hälsan, klimatet och landsbygden. Och det är precis sån mat som finns i Mat runt Gränna. Evenemanget genomfördes för första gången 2020 och är tänkt att vara ett årligen återkommande evenemang.  Mat runt Gränna är ett initiativ där lokala företagare gått samman för att lyfta det goda och vackra runt Gränna. Ca 35 olika företagare och matproducenter har gått samman och öppnar upp sina verksamheter för besök och smakupplevelse. Som besökare får du se och smaka på lokalt tillverkad mat och uppleva Biosfärområdet under hela säsongen. Mat runt Gränna har en egen webbplats Mat runt Gränna och i appen Grevskapet går det att se när de olika aktörerna har sina gårdar/verksamheter öppet för besökare.
  • Seminarium om hållbar jordbruksproduktion 
    Med syfte att skapa större medvetenhet kring hållbara produktionsmetoder samt uppmärksamma och sprida goda exempel kommer det att hållas seminarium för livsmedelsproducenter. Detta kommer att ske i samarbete med den lokala livsmedelsstrategin och på Elmia Matbruk (Elmia Matbruk 21-24/10 är mässan för företag och organisationer och tar ett helhetsgrepp om dagens frågor kring mat och klimat).  Mässan är till för alla aktörer i kedjan från livsmedelsproduktion till förädling, konsumtion och återbruk.

För att lyckas gå från ”ett område där det produceras lokala råvaror och matupplevelser” till en ”gastronomisk region” krävs det genuina insatser. Genom att lära om områdets historiska mattraditioner kan man skapa attraktiva produkter. Det handlar också om att lära konsumenterna betydelsen av hur maten produceras och vilka effekter detta får på landskapet. Genom bred samverkan mellan företag i området kommer vi lång väg – företagarna är de bästa ambassadörerna för området som en gastronomisk region.

Christina Odén

Christina Odén

Ansvarig Fokusområde Gastronomisk Region