Grenåsa

Här har hus och landskap lager från många tidsåldrar. Lösfynd finns från stenåldern och tidigaste historiska belägg är från slutet av 1500-talet. Men tydligast präglat är byn från tiden kring mitten av 1800-talet. År 1855 verkar ha varit särskilt händelserikt för byns tre gårdar. I juni det året rasade en stor brand i byn, under vilken fyra ladugårdar och andra uthus brann upp. Samma år genomfördes även laga skiftet i Grenåsa. I samband med detta samlades gårdarnas ägor i färre skiften och en av byns tre gårdar flyttades ut från bytomten. Kartan från skiftet syns i bakgrunden.

Sedan mitten av 1900-talet har tiden här gått långsammare och långsammare. Grenåsa har blivit en form av tidsficka. Många strukturer, material och funktioner från det förindustriella odlandet och byggandet är därför fortfarande relativt lätta att se än idag. 

Hus och marker restaureras nu här på Grenåsa successivt för att återfå sin forna glans. Restaureringen kan liknas vid en lång läroprocess där byn utgör läroboken. Förhoppningen är att Grenåsa kan inspirera till satsningar för att bevara och utveckla den traditionella byggnadskulturen och det småländska odlingslandskapet.

Passa gärna på att se mer av byn. En vandringsslinga på ca 1 km leder dig först genom den äldre utskiftade bytomten och sedan runt i odlingsmarken till två av Grenåsas gårdar. På fem ytterligar platser finns skyltar med mer information om särskilt intressanta företeelser: Byggnadsvård, OBS: Var noga med att stänga grindarna efter dig för att inte släppa ut betande djur.

I Grenåsa finns en byggnadsvårdsbutik med ett stort sortiment av begagnade och även nya byggdetaljer och material. Butikens öppettider och mer information finns på www.grenasa.se 

Ovanför backen bakom ladugården vid byggnadsvårdsbutiken finns även ett demonstrationsområde för lövskogsproduktion.

Demonstrationsområde: Ängsvall, Odlingslandskapet som främjar pollinatörer, Odlingsmarkerna genom historien samt Restaurering av betesmarker.

Biosfärområdet gör skillnad i landskapet