Biosfärområde Östra Vätterbranterna integritetspolicy

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför ser vi till att uppgifterna är skyddade och att hanteringen följer gällande dataskyddsregler och interna rutiner.

Personuppgifter behöver vi för att genomföra möten och aktiviteter där vi behöver veta vilka som kommer för skicka bekräftelse och information inför mötet, ilband för dela deltagarlistor, namnskyltar och rapporter.  Det är uppgifter som  namn, mailadress, telefonnummer, ev bostadsadress, företagsadress, faktureringsadress som brukar vara aktuella. Uppgifterna behåller vi så länge de är relevanta för aktiviteten eller om det krävs för finanseringen av mötet att vi kan redovisa vilka som varit med. 

Vi fotograferar gärna vid våra evenemang och vår policy är att fråga om det är okej att vara med på bild och med namn. Har vi missat att fråga när fotot tas, eller du ångrar dig och inte vill du inte att vi använder ett foto där du finns med, kontakta oss på info@ostravatterbrantera.se. Fotografier används i syfte att presntera Biosfärområde Östra Vätterbranterna här på hemsidan, Facebooksida, Instagram, i presentationer och tryckt material.

Vi skyddar personuppgifter

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Undantagna är betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats eller distribuera våra nyhetsmejl, Mailchimp.

Vi delar information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, situationer som medför risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Rätt att begära information

Du har rätt att begära information om personuppgifter om dig som behandlas hosBiosfärområde Östra Vätterbranterna och att få uppgifter borttagna eller rättade där det behövs. Kontakta oss på info@ostravatterbranterna.se, eller våra kontaktpersoner på Biosfärkontoret. 

Personuppgiftsansvar

Styrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i vår verksamhet.