Årets julgåva på Husqvarna Group till de anställda har i år delats mellan Biosfärområdet Östra Vätterbranterna och den globala hållbarhetsorganisationen WaterAid

Det är till stor glädje för oss som lokal organisation som arbetar med hållbar utveckling i samverkan med företag, organisationer och myndigheter, säger Inger Ekengard ordförande i Biosfärområdet. Det är så viktigt att våra stora och små företag är med i den stora omställningen och många inom biosfärområdet ligger i framkant. Särskilt glädjande är att det är medarbetarna på Husqvarna Group som  har röstat fram oss som ett lämpligt ändamål då detta innebär att vi kan känna stolthet över att många börjar känna till oss som ett av UNESCO:s 7 biosfärområden i Sverige.