Naturkonsulten Josefine Gustafsson har på uppdrag av  Länsstyrelsen i Jönköping sammanställt vilka underlag som finns för stora och små tätorter, för områden med höga naturvärden generellt och för flera populära besöksmål i biosfärområdet Östra Vätterbranterna samt svarat på hur markägarsituationen ser ut. Rapporten finns att läsa på Länsstyrelsen sida (pdf)