Kontakta oss

Vill du veta mer om vår förening och dess verksamhet? Har du kanske några tips och idéer om vad som kan göras, vad som borde göras? Välkommen med dina synpunkter och frågor!

Skriv och skicka!

2 + 12 =

Vårt Biosfärkontor:

+46 036-10 55 11

info@ostravatterbranterna.se

Postadress:

Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Rådhuset, 551 89 Jönköping

Organisationsnummer:

802466-8983

Inbetalning:

BG: 881 – 075

Swish: 123 231 59 43

Rådhusparken 1

Våra kontaktpersoner

Vår koordinator Charlotte Strandell är anställd av Jönköpings kommun och sitter på vårt biosfärkontor. Ryno Andersson och Claes Hellsten har varit med från starten (kring millenieskiftet) av det projekt som mynnade ut i Biosfärområde Östra Vätterbranterna.

Charlotte Strandell

Charlotte Strandell

Koordinator

Ryno Andersson

Ryno Andersson

Press och media

Claes Hellsten

Claes Hellsten

Gränna skogsgrupp, WWF

Vårt verkställande utskott

Det verkställande utskottet, VU, är föreningens ”regering” som utför och sköter den löpande verksamheten. Utöver ovan presenterade koordinatorn utgörs VU av dessa tre:

Inger Ekengard

Inger Ekengard

Ordförande

Catarina Kristensson

Catarina Kristensson

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Johan Uhr

Johan Uhr

Adjungerad

Våra fokusgruppansvariga

Allt kan inte göras, på en gång. Vi har valt att fokusera på sex olika områden. Här är de som leder arbetet inom respektive område.

Ellen Nystedt

Ellen Nystedt

Fokusområde Levande landskap

Ryno Andersson

Ryno Andersson

Fokusområde Energi och klimat

Christina Odén

Christina Odén

Fokusområde Gastronomisk region

Nina Elmsjö

Nina Elmsjö

Fokusområde Varumärket Vätterbranterna

E-post: nina.elmsjo@lansstyrelsen.se

Anders Malmer

Anders Malmer

Fokusområde Biosfärakademien

Helene Berg

Helene Berg

Fokusområde Turism och friluftsliv