Kultur och historia

Sveriges äldsta kungaborg

När Näs slott uppfördes på 1100-talet av kung Sverker den äldre hade människor levt och verkat på Visingsö i minst 1000 år, det vittnar många gravar från järnåldern om. Men Näs slott markerar något nytt: Sverige var på väg att enas till ett rike och att slutligen kristnas. Trakten kring Vätterbranterna hade blivit det nya rikets centrum. Sverker den äldre utropades till Östgötarnas och Svearnas konung på 1130-talet och genom giftermålet med Ulvhild Håkansdotter, av norsk stormannaätt, blev han också Västgötarnas konung. Ulvhild fick ett område vid Omberg i morgongåva av sin man, där hon lät uppföra Alvastra kloster. Under parets regeringstid grundades också klostren i Varnhem, Gudhem och Nydala. Sverker regerade fram till 1156, då han mördades på väg till julottan i Västra Tollstads kyrka. Han kom att bli upphovsmannen till den Sverkerska ätten, som kämpade om makten med den Erikska ätten. Sverkers son Karl (Sverkersson) tog över makten efter fadern, men han mördades just på Näs slott 1167 av Erik den heliges son Knut, en händelse som finns med i böckerna och filmerna om Arn.

Kumlaby – från tidig medeltid till stormaktstid

Kumlaby kyrka på Visingsö har mycket gamla anor. Innan den nuvarande byggnaden i lokalt bruten sandsten började uppföras på 1100-talet fanns här en träkyrka. Furuvirket i kyrkans takstolar kommer från träd som fälldes i Västergötland mellan åren 1145 och 1155, medan en bjälke i tornet kommer från en tall från Östergötland som fälldes vintern 1274/1275. Det kanske mest anmärkningsvärda i kyrkan är väggmålningarna, med anor ifrån både medeltid och 1600-tal. Många av motiven är hämtade från legender om olika helgon och deras öden. Kyrkans torn var tidigare försedd med en hög och spetsig spira, men Per Brahe d.y. fick av någon anledning för sig att ta av den till hälften. Tornet avslutas nu med en plattform försedd med ett järnstaket. Mellan 1692 till 1811 användes kyrkan som skolsal för trivialskolan Schola Brahea. Från plattformen kunde eleverna studera stjärnorna. I dag kan besökaren skåda ut över Visingsö och Vättern.

En ståtlig spira har däremot den påkostade Brahekyrkan, byggd i renässans- och barockstil. Den står på en grund som är lika gammal som Kumlaby kyrka. På 1100-talet fanns här den romanska kyrkan Ströja, som hade rang kungarnas och aristokratins kyrka. Den nuvarande Brahekyrkan byggdes av Per Brahe d.ä:s son Magnus Brahe och färdigställdes av Per Brahe d.y 1636. Då gick kyrkan under namnet Visingsborgs slottskyrka, och var just det: en slotts- och begravningskyrka för aristokratin.

Visingsborg – ruinerna efter ätten Brahe

Ätten Brahes historia i Vätterbranterna tar sin början 1562 då riddaren och riksrådet Per Brahe d.ä. (1520-1590) dubbas till greve och får Visingsö som sitt grevskap. Även om Visingsö har en ärorik historia och god jordbruksjord tog han det förmodligen som en symbolisk gest, redan 1537 hade han ärvt Rydboholms slott och Lindholmens gård av sin mor Margareta Eriksdotter (syster till Gustav Vasa) och han var van att röra sig ute i den stora världen. Men grevskapet skulle komma att växa betydligt. Det gjorde det 1567 då han utsågs till riksdrots, och när hans sonson Per Brahe d.y. tog över grevskapet sträckte det sig över tolv kvadratmil och 20 socknar och innefattade 568 hemman. Per Brahe d.y. var då den störste jordägaren i hela Sverige. Visingsborgs slott hade börjat byggas av Per Brahe d.ä. på 1560-talet och Per Brahe d.y. gjorde det större och ståtligare. Helt färdigt stod det på 1660-talet och hade då en vallgrav och fyra torn med förgyllda spiror. Fasaden lyste i gult och vitt. Per Brahe d.y. lät också bygga Västanå slott och Brahehus. I mitten av denna triangel anlade han 1562 staden Brahe-Grenna, och ute på en klippa i sjön Noen byggde han jaktslottet Brahälla. Men efter Per Brahes död 1680 tog sagan slut. Karl XI behövde desperat pengar och drog in alla kungliga förläningar. Visingsborgs grevskap upphörde och all dess mark överfördes till kronan.

Brahehus – ett lusthus på höjden

Har du passerat på E4:an i trakten av Gränna har du sett det, ruinen av en praktfull stenbyggnad med pampig utsikt över Vättern. Tjusigt. Byggherren, Per Brahe d.y. kallade slottet ”sitt lusthus”. Han var inte där särskilt ofta. När han var på besök i omgivningarna bodde han på Visingsborg. Hans gäster kunde ibland bo där på höjden, plus en liten garnison bestående av tolv soldater. Lusthuset var målat i bjärta färger och var mest skådebröd, kanske för egen del, men också för att påvisa sin makt och sin rikedom. Människorna som bodde i trakten tyckte inte att huset var så lustigt. De mindes att det tog 15 år att bygga. Tanken var att det skulle bli ett ”änkehus” åt Pers första hustru Kristina Katarina Stenbock. Men hon dog innan det blev klart. Problemet var att det inte fanns några vägar på höjden. Allt byggmaterial fick bäras upp för höjden, en mycket brant stigning på 100 meter. Gå den själv, från Uppgränna, och du kommer att förstå folkets perspektiv.

Muséer

Grenna museum

Grenna museum finns en fin utställning om ingenjör Andrés kanske alltför storslagna luftballongsexpedition till Nordpolen (den som slutade i en katastrof), samt ett Polarcenter, och en liten butik. Webbplatsen informerar också om Francksa gården och utställningen om Grännas historia, om det närliggande friluftsmuseet på Grännaberget samt om Röttle by.

Huqvarna museum

Husqvarna museum berättar den spännande 300-åriga historien om varumärket och fabriken Husqvarna, som också är en berättelse om svensk industrihistoria. Och indirekt även om staden Huskvarna, som ju växte upp kring industriverksamheten. Yngre personer tänker kanske ”skogs- och trädgårdsföretag”, men här har tillverkats allt från gevär till kaminer och motorcyklar.

Skärstads hembygdsmuseumm

Skärstad Hembygdsförening, som tillhör Vista Härad, bildades 1961 med ändamålet att verka för kultur- och miljövård i Skärstad. Föreningen utforskar bygdens historia och förmedlar information om denna till kommande generationer. I föreningens museum i Kaxholmen och i föreningens torp Hägnen tillvaratas och vårdas kulturföremål från bygden.

Hembygdsgårdar, byagårdar, byalag och hembygdsföreningar

1 Uppgrenna byagård och bygdens mycket aktiva byalag.

2 Visingsö bygdegård

3. Visingsö hembygdsgård och hembygdsföreningen med sin omfattande verksamhet, som inkluderar vården av flera byggnader och båtar på Visingsö.

4. Örserums hembygdsgård och hembygdsföreningens byavandringar.

5. Adelöv är en mycket engagerad bygd, med hembygdsföreningen Adelöv & Linderås och deras hembygdsgård Tärenäs.

6. Bunn har ett byalag med en Bygdegård som går att hyra.

7. Svarttorps hembygdsförening har en hembygdsgård som är den före detta klockaregården, och ligger invid den gamla kyrkogården.

8. Ölmstad Klockaregård är den fina hembygdsgård som vårdas av Ölmstads hembygdsförening. Klockaregården har två flyglar, flera andra byggnader, och ett lantbruksmuseum i de gamla kyrkstallarna.

9. Hakarps hembygdsförening har en hembygdsgård som hyrs ut till medlemmar.

10. Rogberga hembygdsförening är mycket aktiv och engagerad. De har en hembygdsgård strax utanför Tenhult som om sommaren förvandlas till café, loppis och slöjdutställning.

11. Lekeryds hembygdsgård ligger centralt i Lekeryd och vårdas av Lekeryds hembygdsförening, som också gör byavandringar.

12. Järsnäs har en hembygdsförening och en hembygdsgård.

 

Äldre kyrkor i Vätterbranterna