Linnépriset gick i år föreningen Biosfärområde Östra Vätterbranterna.

Priset tilldelades Östra Vätterbranterna för ett arbete som har gått från konfliktfylld stämning mellan naturvård och produktionsintressen till förtroendefullt samarbete för hållbar utveckling. Arbete resulterade sommaren 2012 i att FN-organet Unesco utsåg det dramatiska landskapet mellan Omberg i norr och Tenhult i söder till Smålands hittills enda biosfärområde

Priset är på 20 000 kronor. Medutdelare är LRF.