Inom  Östra Vätterbranterna håller ett ”biosfärprogram” på att formas. Detta program syftar till att utgöra en brygga mellan biosfärområdets långsiktiga visioner och utformningen konkreta åtgärder. I detta arbete har företaget Niras, med Markus Davelid i spetsen, tagit fram en näringslivsstudie över Östra Vätterbranterna. Läs rapporten här: Näringslivsstudie Biosfärområde Östra Vätterbranterna.

För kontakt med projektledaren för biosfärprogrammet: Sofia Blank sofia[a]noctula.se

För kontakt med Markus Davelid på Niras: markus.davelid[a]niras.dk

Projektet finansieras med stöd från Regionförbundet i Jönköpings län samt Länsstyrelsen i Jönköping.