Naturpärlor i Östra Vätterbranterna områden

Det finns många fantastiska naturpärlor i Östra Vätterbranterna och här har vi samlat de som finns med i boken Naturpärlor i Jönköpings kommun. På Jönköpings kommun sida finns information om varje plats och boken finns exv. att köpa på på Länsmuseet, Akademibokhandlarna och Kafé Braheparken.

Numreringen av pärlorna följer de som finns i boken.

Pärlorna nedan finns att läsa om på Jönköpings kommun sida Naturpärlor att besöka!

Visingsö – Gränna

1. Vättern

Vättern har mycket att erbjuda när det gäller natur- och friluftsliv. Framför allt om man är intresserad av bad, fiske, båtliv eller varför inte skridskoåkning de år när isen lägger sig.

2. Erstad kärr

Här är en av kommunens bästa platser för fågelskådning. Flyttfåglarna mellanlandar på sin väg mot varmare eller kallare trakter.

3. Visingsö Ekskog

Den allra största eken på Visingsö är en mycket grov gammal ek som står vid Hembygdsgården i Kumlaby.

4. Girabäcken

Girabäckens djupt nedskurna ravin ligger i det bördiga jordbrukslandskapet ungefär 1 km norr om Uppgränna. I maj slås du av ramslökens starka doft.

5. Lönnemålen

Här är det verkligen tyst. Granskogen breder ut sig men i gläntan där gården Stora Lönnemålen låg var det förr aktivitet och många träd hamlades för att få foder till djuren.

6. Grännaberget & Tegnértornet

Det är många som besöker berget för att njuta av den vackra utsikten. Här kan du se långa horisonter men också få en överblick över Gränna stad.

8. Galgen

Galgen var en gråalsdjungel tills restaurering till hagmarksbete gjordes för några år sedan.

7. Kabbarp

Odlingslandskapet kring gården Kabbarp är vackert. Gården ligger högt uppe på förkastningsbranten någon kilometer öster om Gränna med milsvid utsikt över Vättern och Visingsö.

9. Västanå & Röttle by

Naturreservatet lockar många besökare, inte minst under våren när bokskogen slår ut och den rika vårblomningen med lungört, blå-, vit- och gulsippor breder ut sig.

10. Västanå slott

Den större vattensalamandern som du kan finna i dammen har svart eller mycket mörkt brun, vårtig hud på rygg och sidor. Buken är gul eller orange med skarpt avgränsade svarta fläckar.

Ölmstad – Skärstad

11. Ölabergen, Sjöbergen, Gunneryd

Ölabergen och Sjöbergen sträcker sig ca 7 km söderut från naturreservatet vid Västanå till Gudmunderyd och Vättersmålen. Det är en smal och svårtillgänglig brant med drygt 100 m höjdskillnad mellan den lägsta och högsta punkten.

12. Ölands by

Vid Ölands by finns ett av Biosfärområde Östra Vätterbranternas demonstrationsområde för hamling.

13. Hovaskogen

Byn Hovaskog i Ölmstad socken ligger i ett vackert småbrutet biologiskt kulturlandskap vars ekologiska värden till stor del skapats av bondens hand.

14. Bjökkullen

I Ölmstads norra kant längs vägen mot Gränna finns en trädbevuxen äng med mycket höga botaniska värden.

15. Kyrkröset

Det 2000 år gamla gravfältet Kyrkröset ligger mitt i den bördiga och vackra Ölmstadsdalen. Kyrkröset ligger på en höjd i dalen som bildades när inlandsisen drog sig bort.

16. Röjeberget, Grav, Fingalstorp

Grav och Fingalstorp är två små byar som ligger ihop alldeles intill Vätterbranten.

17. Landsjön

Landsjön är en av länets främsta fågelsjöar. På våren och försommaren kan man njuta av sjungande rosenfink och näktergal. Och från fälten nära sjön hörs i skymningen kornknarrens hest snärpande läte.

18. Slottsberget

Från Slottsbergets högsta punkt, 240 meter över havet, har man en hänförande utsikt över Skärstaddalen.

19. Kaxholmens lövskog & Målabråten

Kaxholmens lövskog ingår i ett vidsträckt ädellövskogsområde som sträcker sig från Kaxholmens tätort till Skärstad kyrka.

20. Vista kulle

Att en vindstilla dag ta sig upp för den ganska branta men stensatta stigen till toppen av Vista kulle och Stallaberget ger lön för mödan. Uppe på toppen väntar en storslagen utsikt över Vättern och det omgivande landskapet.

21. Råbyskogen

Råbyskogen är en av få platser i kommunen som verkligen kan vara helt tyst – fastän det bara är ca 2 km till Skärstads kyrka.

Huskvarna – Lekeryd

22. Ramlaklint & Ulvaberget

Norr om Lekeryd, på den västra sidan av Ramsjön, höjer sig Ramlaklint och Uvaberget brant över det omgivande skogslandskapet. Här möts man av ett gammelskogsområde där skogen får sköta sig själv. Träden blir gamla och dör, men är samtidigt fulla av liv av ett annat slag.

23. Ylens östra sida

Ekar huggs fria, hagmarker restaureras och en gammal lada från 1700-talet får ny beklädnad och nytt tak längs sjön Ylens ofta branta östra sida.

24. Störestorp & Kullarp

I odlingslandskapet mellan Lekeryd och Svarttorp finns mjukt kuperade hagmarker som ännu betas.

25. Eskilstorps ormgranar

Ett mycket ovanligt bestånd av ormgranar finns ca 4 km söder om Lekeryd i Eskilstorp.

26. Huskvarnabergen & Brunstorp

På bergsplatån är utsikten hänförande över södra Vättern och Jönköping med omnejd. Det finns många utsiktspunkter att rasta vid utmed stigarna som slingrar uppför sluttningen och på bergsbranten ovanför.

27. Huskvarna stadspark & utskiktsberget

”Vackra parker och leende ängar, höga utsiktspunkter och forsande vatten, är tilltalande för våra sinnen och skänker vederkvickelse och ro”.

28. Huskvarnafallen & Pusta kulle

På någon av klippavsatserna sitter kanske den gracila forsärlan och vippar med sin långa stjärt, innan den lyfter och snabbt flyger vidare med sitt zippande läte.

29. Stenshomskärret

I vassarna sjunger både rörsångare och sävsångare och ibland hörs vattenrallens grymtande

30. Brånerydsbranten

Uppe på krönet vid Jöransberg finns många välanvända stigar och fina utsiktspunkter med vackra vyer över bygden.

32. Bondberget

På våren är det som allra vackrast när mattor av vitsippor breder ut sig tillsammans med blåsippa, gulsippa, lungört, skogsbingel och vätteros.

31. Lillån i Huskvarna

Under sköna promenader utmed den porlande ån kan besökaren njuta av det rika fågellivet. Man kan höra hackspetten trumma eller se deras bågformade flykt. Med lite tur kanske den turkosblå kungsfiskaren flyger förbi.

Tenhult

63. Ingaryd

Kring Ingaryd vid Tenhult bildades 2008 länets hundrade naturreservat. Reservatet består av äldre jordbrukslandskap och härlig naturskog.

64. Ljungarp

I Tenhults sydöstra ände mellan Tenhults samhälle och sjön finns fina naturområden – perfekta för en picknick.

65. Uvaberget Tenhult

Uvaberget stupar brant ner mot Tenhultasjön och utsikten är bedövande – särskilt en klar smådimmig morgon. Branterna har såväl tvära lodytor som klipphyllor och väl utvecklade rasbranter.

67. Ödestugu

Mitt i våren när naturen vaknar blommar backsippan. Den står i kanten av grusvägen och visar sina blåvioletta eleganta blommor i tydlig kontrast mot fjolårsgräs och vissna löv. Du har chans att hitta den i Ödestugu under april-maj.