Dokument

Informationsmaterial, broschyrer och rapporter

Ekobussen och annan pedagogisk verksamhet

Ekobussen -En rullande naturskola i Jönköping, 2005 (pdf)

Naturvård och naturvärden

Landskap i balans

Slutrapport “Varumärke Naturbetekött Vätterbranterna”

Biokol i Jönköping förstudie –

Biosfärkol 

Naturbete. För biologisk mångfald och kulturlandskap i Ödeshög

Kartläggning av socialt viktiga naturområden inom Biosfärområdet Östra Vätterbranterna, 2018 

Miljöåtgärder i samverkan, Strategier för att inspirera till miljöåtgärder i jordbruket, 2013

Naturvärdesinventering av Gränna golfbana, Västanå

Biosfärområde Östra Vätterbranterna och Gränna golfbana

Kopplingen mellan tätort och tätortsnäranatur

Östra Vätterbranternas naturvärden

Trädmiljöer vid Östra Vätterbranterna, Jan Filipsson 2007 (pdf)

Traditionsbärarna – sammanställning av kunskap om hamlade träd och lövtäkt inom Östra Vätterbranterna, 2007 (pdf)

Hamling av Ask, Fraxinus excelsior, och hur det påverkar trädets utsatthet för askskottsjukan Sara Eklund 15 hp Honour Thesis in Ecology, University of Skövde, 2009 (pdf)

Från odugligt berg till nyckelbiotop om förändringar i mosaiklandskapet i Östra Vätterbranterna från storskiftet till idag, John Guslén 2008 (pdf)

Landskapsekologisk undersökning av ädellövskogen i Östra Vätterbranterna, Linda Adamsson 2010 (pdf)

Landlevande mollusker på lokaler i Biosfärområdet Östra Vätternbranterna, Jönköpings kommun (Jönköpings län) 2011 och 2012 av Ted von Proschwitz Göteborgs Naturhistoriska

”Samskog” – samverkan mellan skogsägare och fågelskådare

Bryta löv och sne äsker, broschyr om hamling.

Det brutna lövlandskapet – affisch

Interna dokument

Här hittar du våra stadgar, protokoll samt annat som styr vår verksamhet.

Styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll 2021.06.01

Styrelseprotokoll 2021.04.20

Styrelseprotokoll 2021.03.16

Styrelseprotokoll 2021.02.16

Styrelseprotokoll 2021.01.12

Styrelseprotokoll 2020.12.01

Styrelseprotokoll 2020.10.22

Styrelseprotokoll 2020.09.08

Styrelseprotokoll 2020.06.04

Styrelseprotokoll 2020.04.22

Styrelseprotokoll 2020.03.16

Styrelseprotokoll 2020.02.12

Styrelseprotokoll 2020.01.15

Styrelseprotokoll 2019.11.25

Styrelseprotokoll 2019.10.14

Styrelseprotokoll 2019.09.02

Styrelseprotokoll 2019.06.05

Styrelseprotokoll 2019.04.09

Styrelseprotokoll 2019.03.05

Styrelseprotokoll 2019.02.05

Styrelseprotokoll 2018.10.23

Styrelseprotokoll 2018.08.21

Styrelseprotokoll 2018.05.08

Styrelseprotokoll 2018.04.09

Styrelseprotokoll 2018.02.06

Styrelseprotokoll 2017.10.25

Styrelseprotokoll 2017.09.05

Styrelseprotokoll 2017.05.30

Styrelseprotokoll 2017.03.20

Styrelseprotokoll 2017.02.27

Styrelseprotokoll 2017.01.16

Styrelseprotokoll 2016.11.16

Styrelsemöte 2016.09.12

Styrelseprotokoll 2016.05.16

Styrelseprotokoll 2016.03.16

Styrelseprotokoll 2016.02.04

styrelseprotokoll 2016.01.11

Styrelseprotokoll 2015.11.24

Styrelseprotokoll 2015.09.05

Konstituerande styrelsemöte 2015.03.29

Styrelsemöte 2015.02.25

Styrelseprotokoll 2015.01.15

Styrelseprotokoll 2014.11.10

Styrelseprotokoll 2014.09.18

Styrelsemöte 2014.08.13

Styrelsemöte 2014.03.18

Styrelsemöte 2014.02.05

Styrelsemöte 2013.11.18

Styrelsemöte 2013.09.11

Styrelsemöte 2013.05.31

Styrelsemöte 2013.03.21

Styrelsemöte 2013.02.06

Styrelsemöte 2013.01.23

Styrelsemöte 2012.11.19

Styrelsemöte 2012.06.25

Styrelsemöte 2012.06.04

Styrelsemöte 2012.04.10