Vi är alla en del av biosfären!

I höst anordnar vi en unik kurs för husvkarna- och öxnehagabor om svensk natur och deltagarna kommer lära sig hitta till vackra naturområden i vårt biosfärområde runt Öxnehaga!

Deltagarna som alla är nysvenskar, bor i Öxnehaga och Huskvarna kommer att träffas vid fem tillfällen under hösten och deltagarna kommer lära sig;

Om skogen

Vi tittar på de svenska träden. Vilka är det och hur lever de? Vilka arter i skogen kan man plocka och äta? Något om svensk allemansrätt.

Om sjön

Vi går ner till Vättern för att kolla på de djur och växter som finns i sjön. Hur hänger de ihop med oss människor?

Om jordbrukslandskapet.

Hur vi människor påverkar landskapet på gott och ont. Varifrån kommer vår mat och hur påverkar vi naturen genom vårt ätande.

Om framtiden!

Hur kan vi tillsammans skapa en bättre framtid? Hur kan vi som lever nu påverka hur våra barn kommer få det? Och hur kan vi tillsammans hitta på saker som gör det roligare och bättre i tex Öxnehaga eller i hela vårt biosfärområde?

För mer information

Läs mer om vårt porjekt Växa tillsammans 

För mer information kontakta Manne Ryttman Tel 070-317 45 52