Österängens konsthall har tillsammans med Biosfärområde Östra Vätterbranterna fått över en miljon kronor av Statens Konstråd

Österängens konsthall har tillsammans med Biosfärområde Östra Vätterbranterna fått över en miljon kronor av Statens Konstråd.Satsningen stöds av det kommunala bostadsbolaget Vätterhem.
– Vi är otroligt glada över beslutet och ser verkligen fram emot att arbeta med konst i så här stor skala, säger Johanna Linder, verksamhetschef vid konsthallen.
Tanken är att utnyttja de stora grönytor mellan Österängens huskroppar i form av gräsmattor och träd och buskar.
– Här finns en enorm potential för en ökad biologisk mångfald. Vad händer om man låter naturen ta över? undrar Österängens Konsthall som hoppas på en rad spännande konstupplevelser.

Konsthallen på Österängen har funnits sedan 2015