Levande ekosystem i framtiden – LEIF

Nu finns en sammanfattning av resultaten från den omfattande brist- och funktionalitetsanalysen som gjorts i Östra Vätterbranterna. Resultaten kan vara vägledande i målformuleringar och prioriteringar i naturvårdsarbetet.