Gränna skogsgrupp har under 2011 i samarbete med Jönköpings kommun och Naturhistoriska riksmuseet i Göteborg inventerat landlevande mollusker (snäckor och sniglar) på några utvalda platser i Östra Vätterbranterna.

Rapporten om detta är nu klar och understryker återigen ÖVB:s unika naturvärden. Bland många andra fynd märks den mycket sällsynta Större barksnäckan (ena montana) som hittats på flera nya platser.

Större barksnäcka har i hela Skandinavien bara påträffats på ett tiotal platser längs Vätterns östra stränder. Den liksom den mycket stora artrikedomen av andra snäckor här vittnar om speciellt klimat och att vi haft lundmiljöer som varit relativt opåverkade av människor under lång tid. Kvaliteter som placerar ÖVB i en även ur Europeiskt perspektiv hög naturvårdsklass.

Eftersom djuren är svårspridda kan förändringar i lokala förhållanden göra att de försvinner för lång tid framöver, kanske för alltid. Rik artförekomst betyder alltså att det fanns skog och skuggiga miljöer på platsen – även för flera århundraden sedan.

Fotograf: Staffan Carlsson

Ladda ner rapporten här: Land- och sötvattenslevande mollusker i Östra Vätterbranterna