Vill du arbeta med människor och natur i nära samverkan? Då ska du söka jobbet som koordinator för Biosfärområde Östra Vätterbranterna! 

Biosfärområdet Östra Vätterbranterna är ett Unescoinitiativ med syfte att i samverkan med organisationer och myndigheter skapa ett modellområde för hållbar utveckling. Vi är alla en del av biosfären! Därför samverkar vi i Östra Vätterbranterna för att utveckla det lokala näringslivet, stödja olika initiativ för hållbarhet och bevara natur- och kulturvärden. Området karaktäriseras av en dramatisk natur med ett levande mosaikartat odlingslandskap, vilket ger området dess unika förutsättningar (www.ostravatterbranterna.se).

Din anställning är hos näringslivsavdelningen på Jönköpings kommuns Stadskontor. Instruktionerna för ditt arbete kommer från Biosfärområdets styrelse och Verkställande utskott.

Koordinators arbetsuppgifter

  • samverkar med boende och verksamma i och utanför området, vilket innefattar offentliga och ideella organisationer, näringsliv och högskola.
  • samordnar föreningens verksamhet som projekt, administration, ekonomi och styrelsearbete.
  • driver utvecklingsarbetet och dess processer, både strategiskt och operativt.
  • ansvarar för kontakten med Biosfärprogrammet Sverige, rapporterar till Unesco och samverkansorganisationer. Kvälls- och helgengagemang förekommer.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är intresserad av människor och natur i samverkan och delar vår vision, verksamhetsidé och värdegrund. Se biosfärprogrammet pdf! 
Du bör vara drivande och kunna arbeta självständigt.
Du har en förmåga att föra samman organisationer och andra aktörer i olika projekt.
Du bör vara intresserad av företagande och entreprenörskap gärna inom gröna näringar.

Upplysningar
Frågor om föreningen och arbetsuppgifter: Christian Friis, Östra Vätterbranterna, nås lättast via e-post: friisens.mail@gmail.com. Telefonnummer 072-733 20 32.
Frågor om anställningen: Sven Rydell, näringslivschef Jönköpings kommun. Nå lättast via e-post: sven.rydell@jonkoping.se. Telefonnummer är 036-10 55 08.

Fackliga företrädare når du via: www.jonkping.se/fackligastk 

Ansökan senast 2019-01-11